Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘CDA moet kiezer weer raken met keuze voor radicale midden’

Het CDA moet scherpe keuzes maken en mensen in de samenleving met elkaar verbinden. Daarbij past een politieke visie vanuit het ‘radicale midden’. Dat zei Aart-Jan de Geus, de voorzitter van het Strategisch Beraad, vanmiddag op het CDA-congres in Utrecht.

De voorzitter van het Strategisch Beraad, Aart-Jan de Geus, interviewde vanmiddag leden van zijn werkgroep tijdens het CDA-congres in Maarssen. Foto screenshot NOS Politiek24

Het CDA moet scherpe keuzes maken en mensen in de samenleving met elkaar verbinden. Daarbij past een politieke visie vanuit het ‘radicale midden’. Dat zei Aart-Jan de Geus, de voorzitter van het Strategisch Beraad, vanmiddag op het CDA-congres in Utrecht.

De Geus lichtte voor de leden van het CDA zijn gisteren gepresenteerde rapport toe. Hij noemde het CDA een “stevige middenpartij” die zich in de toekomst moet richten op duurzaamheid en natuurbehoud, een veilige leefomgeving en solide overheidsfinanciën. Ook respect en moraliteit horen volgens De Geus bij de politiek van het ‘radicale middelen’. Hij benadrukte dat nieuwkomers in Nederland de kans moeten krijgen om hun plek te vinden.

Naast algemene uitgangspunten sprak De Geus zich concreet uit over het bankwezen en de hypotheekrenteaftrek. Hij stelde dat het CDA zou moeten pleiten voor een dienstbare bankensector. “De banken mogen niet voor eigen rekening de financiële markten op”, aldus De Geus. De hypotheekrenteaftrek, een gevoelig onderwerp binnen het CDA, is in zijn huidige vorm niet te handhaven, zo zei De Geus. “Er zijn veranderingen nodig, maar die moeten op een schokvrije manier doorgevoerd worden.”

‘CDA van morgen is betrouwbaar en inspireert’

Voorafgaand aan de presentatie van het Strategisch Beraad lichtte de commissie ‘Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden’ haar bevindingen toe. De commissie had de laatste maanden de opdracht de vier uitgangspunten van het CDA (gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeerschap) van een nieuwe invulling te voorzien. Voorzitter Jacobine Geel zei dat het CDA er de laatste jaren onvoldoende geslaagd is “zichzelf verstaanbaar te maken in de 21e eeuw”. “Onze uitgangspunten waren niet langer bezielende richtlijnen, maar brachten nog maar bitter weinig te weeg”, aldus Geel.

Het CDA moet mensen weer proberen te raken, zei Geel:

“Het CDA van morgen is gedegen en betrouwbaar, een partij die zich geïnspireerd, uitdagend en uitnodigend positioneert. Een partij die toekomstgericht is, een sociaal hart heeft en radicaal kiest voor het midden en wat bindt.”

Peetoom: vandaag begin discussie over toekomst partij

Het CDA-congres begon vanmiddag even na twee uur in een goede sfeer. Partijvoorzitter Ruth Peetoom stelde dat het congres van vandaag het begin moet vormen van een discussie over de toekomst van de partij. “Vanaf nu bepalen we onze lijn voor de komende tien à vijftien jaar”, aldus de voorzitter.

In haar toespraak aan het einde van het congres zei Peetoom dat er een verschil is tussen het regeerakkoord en de toekomstvisie van het Strategisch Beraad. Dat is echter helemaal geen schande volgens de voorzitter. “We zouden geen knip voor de neus waard zijn als wij niet zouden investeren in een visie op het Nederland van onze kinderen”, aldus Peetoom. Wel beloofde ze dat het CDA zich aan de afspraken met VVD en PVV zal houden. “Wij doen wat we beloofd hebben.”