Brieven

Wij betalen de prijs voor het beleid van Bush

Volgens de neoconservatieve Belg Derk Jan Eppink heeft „Obama’s politiek om Amerikaanse troepen zo snel mogelijk uit Irak en Afghanistan terug te trekken” de Iraanse invloed uitgebreid (Opinie, 17 januari). Eppink weet wel beter, maar hij is een politicus en heeft een politieke boodschap. Daarin is misleiding blijkbaar geen probleem.

De reden dat Iran invloed heeft in Irak is dat de Cheney-bende in 2003 Irak binnenviel, Saddam afzette en van het land een open wond maakte die door Iran kon worden uitgebuit.

De zogenaamde democratie in Irak wordt gebruikt om soennieten te onderdrukken en de invloed van Iran verder toe te laten. Om dat Obama te verwijten, past in Eppinks verhaal maar maakt het niet waar. Evenmin is de terugkeer van de Taliban Obama’s werk. Dat komt omdat Bush het te druk had met Irak om Afghanistan af te maken.

Eppinks stelling dat Amerika’s ‘terugtrekken’ de Iraanse ambitie ‘vergroot’ om een kernwapen te maken, is nonsens. Die ambitie is er al jaren en wordt gevoed door interne factoren. Stel dat Iran een atoombom toont voor 6 november? Eppink weet heel goed dat dit niet zal gebeuren, maar het past in zijn flauwe aanval op de naïeve Obama.

De prijs van appeasement noemt Eppink het. Een meer evenwichtige benadering zou het de prijs van het onverstandige beleid van de regering Bush noemen.

Frans Verhagen

Amsterdam

De ov-chipkaart zou onze trots moeten zijn

De heer Aptroot (VVD) vindt dat Trans Link Systems (TLS), het bedrijf dat de ov-chipkaart uitgeeft, beneden de maat presteert. Hij wil het bedrijf opheffen. Ferme taal, maar het gebrul van een tandeloze tijger. Aptroot en zijn medestanders van de PvdA en SP weten dat het Rijk geen bedrijven kan opheffen.

De Haagse politiek heeft gekozen voor decentralisatie en marktwerking in het openbaar vervoer. Hierdoor had TLS bij deze technologisch ingewikkelde opgave te maken met twintig overheidsinstellingen en vijftien vervoersbedrijven.

Hoe lastig de opgave was, mag blijken uit het feit dat men na invoering van de Strippenkaart twintig jaar lang proeven en pilots heeft gedaan: de Magneetkaart, de Studentenchipkaart, de Zeelandkaart, de Tripperpas en het M-ticket. Niets lukte totdat TLS in 2002 de handschoen oppakte. Het Rijk heeft de regie uit handen te geven en spreekt nu de partij die het voor elkaar heeft gekregen op hoge toon toe.

Nederland is het enige land ter wereld met een landelijk werkend elektronisch betaalsysteem in alle modaliteiten van het openbaar vervoer. Wees daar nu eens trots op.

Henny Pries

Arnhem

Tielens creëert verwarring met privémening

Psychiater Jules Tielens verhaalt in NRC Handelsblad van zaterdag 14 januari over zijn eigen depressie. Vanuit zijn positie als professional beschrijft hij zijn individuele ervaringen als patiënt en trekt conclusies die voor de overgrote groep van de mensen die antidepressiva gebruikt zouden moeten gelden.

Zijn pleidooi om mensen te helpen de achtergronden van hun depressie uit te zoeken is terecht. Zijn opmerkingen over antidepressivagebruik roepen echter vragen op. Zoals er diabetici zijn die beter af kunnen vallen dan medicatie te gebruiken, zo is een subgroep depressieve patiënten meer gebaat met andere remedies dan antidepressiva.

De Universiteit van Groningen toonde recent aan dat 95 procent van de antidepressiva door huisartsen conform de richtlijnen worden voorgeschreven. Tielens suggereert dat het merendeel gebruikt zou worden vanuit slachtoffergedrag, pijnvermijding of luiheid. Pijnlijk voor veel patiënten dat er zo ongenuanceerd over hen wordt geschreven. Schadelijk is de beeldvorming dat de psychiatrie er zou zijn voor „pijntjes en burn-outs”. Jammer dat de paginaruimte niet gebruikt werd voor informatie over Tielens’ nieuwe psychoseafdeling.

Joanneke Dalebout

Psychiater, Den Haag

    • Frans Verhagen
    • Henny Pries
    • Joanneke Dalebout