Wilhelmina kon wat doen

Professor Fasseur laat zijn vaak kritiekloze bewondering voor Wilhelmina graag blijken. In zijn brief gaat dat wel ver (Opinie, 17 januari).

Volgens Fasseur zou Wilhelmina „het lot van de vluchteling nadien zelf aan den lijve ondervinden in de vijf jaren dat zij als balling in Engeland vertoefde”, in de context van het lot van de Joodse vluchtelingen uit Duitsland die in 1939 werden geïnterneerd in een kamp. Het is gewoon een gotspe om deze vergelijking te maken.

Fasseur zegt dat het onvermijdelijk was dat Wilhelmina moest berusten in de weergave van een strofe uit het Horst Wessellied tijdens het huwelijk van haar dochter. Mij dunkt dat Wilhelmina zich wel wat flinker had kunnen opstellen. De foto van de haar omringende bruiloftsgasten die tijdens het Horst Wessellied de Hitlergroet brengen, is niet verheffend. Waarom kon in Nederland bij het huwelijk niet worden volstaan met het officiële Duitse volkslied, zonder toevoeging van deze nationaal-socialistische Horst Wesselstrofe?

De dirigent die de moed had om te weigeren, werd voor die avond ontslagen van zijn taak en vervangen. De koningin had dit echec kunnen en moeten voorkomen.

Dr. D.F. Rijkels

Historicus, Wassenaar

    • Dr. D.F. Rijkels