Tot 200 miljoen schade Apeldoorn door gronddebacle

De gemeente Apeldoorn heeft tot 200 miljoen euro schade geleden door fouten rond de aankoop van grond. De gemeenteraad is bovendien ‘bewust onjuist’ geïnformeerd over de kwestie. Dat concludeert een enquêtecommissie die gisteravond zijn bevindingen presenteerde, meldt persbureau Novum.

In het vernietigende rapport (pdf) wordt omschreven hoe Apeldoorn op grote schaal grond aankocht om met winst door te kunnen verkopen.

“Rond 2000 heerste bij de gemeente, geheel in de tijdgeest, een enorm planoptimisme. Het grondbedrijf werd gezien als een geldmachine: er was niet of nauwelijks aandacht voor de risico’s en afzetmogelijkheden van de grootschalige verwervingen. (…) Toen vanaf 2006 –lang voor de kredietcrisis van eind 2008– ambtelijke waarschuwingen kwamen voor overprogrammering en dat de verwachte financiële resultaten van het grondbedrijf niet realistisch waren, heeft het college hier niets mee gedaan.” - Raadonderzoek ‘De grond wordt duur betaald’

‘Waarschuwingen werden genegeerd

Door de crisis bleken de aankopen vaak onverkoopbaar. Ook zouden waarschuwingen van ambtenaren zijn genegeerd en werd de gemeenteraad slecht geïnformeerd, meldt de enquêtecommissie in de conclusie van het rapport:

“Pas na het uitbreken van de kredietcrisis eind 2008, raakte de raad geïnteresseerd in het grondbedrijf en werden door het college vanaf 2009 stapsgewijs de financiële vooruitzichten van het grondbedrijf bijgesteld. Daarbij is in de jaren 2009, 2010 en 2011 door het college in een aantal belangrijke gevallen te laat, onvolledig en onjuist gerapporteerd aan de raad.”

De schade loopt in de tientallen miljoenen en is in het slechtste geval 200 miljoen euro. De gemeenteraad buigt zich op 2 februari over de uitkomsten van het rapport. Dan wordt duidelijk of er gevolgen zijn voor het gemeentebestuur.

Beluister een reportage van de NOS over de presentatie van het rapport.

    • Lex Boon