Politie luisterde advocaten mogelijk toch af

Gesprekken tussen Nederlandse advocaten en hun cliënten zijn de afgelopen maanden mogelijk afgeluisterd door de politie. Dat komt door een fout van de advocatuur zelf: die heeft per ongeluk niet al haar af te schermen telefoonnummers doorgegeven aan de politie.

In september trad een nieuw beveiligingssysteem in werking, dat het de politie onmogelijk moest maken gesprekken tussen advocaten en verdachten af te luisteren. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft vorig jaar de telefoon- en faxnummers van Nederlandse advocaten doorgegeven aan het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dat de nummers in een filter heeft geplaatst. „Bij het tappen van een telefoongesprek worden de twee deelnemende telefoonnummers door dat filter gehaald”, zegt Yvonne Wiggers, woordvoerder van de Orde van Advocaten. „De tap blokkeert automatisch als er een nummer van een advocaat bij betrokken is.”

Deze week ontdekte de Orde van Advocaten een technische fout: de algemene kantoornummers en faxnummers van advocaten bleken niet te zijn doorgestuurd aan het KLPD.

De Orde van Advocaten heeft de nummers alsnog verzonden. Onderzocht wordt of er gesprekken zijn afgeluisterd. Ook zal de Orde vaker controleren of het doorsturen van de telefoonnummers aan het KLPD goed verloopt.

De extra beveiliging tegen taps kwam tot stand na een „jarenlange discussie” over het afluisteren van advocaten, zegt Yvonne Wiggers. „Het aftappen van gesprekken van advocaten is wettelijk verboden, maar het gebeurde toch. Vooral strafrechtadvocaten hebben ervaren dat vertrouwelijke gesprekken met cliënten terechtkwamen in strafdossiers van justitie.”