Nibud: koopkracht van alle huishoudens daalt in 2012

De koopkracht van alle Nederlandse huishoudens, zowel werkenden als bijstandsgerechtigden, daalt dit jaar. Dat heeft het onafhankelijke budgetinstituut Nibud vandaag bekendgemaakt. Een koopkrachtdaling van 1 à 2 procent is „geen uitzondering”, aldus het Nibud. Veel huishoudens hebben enkele tientjes tot meer dan honderd euro minder te besteden dan in 2011.

Het Nibud noemt een aantal oorzaken voor de daling van de koopkracht. Het effect varieert weer per gezinstype en inkomenssituatie.

Voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en een thuiswonend meerderjarig kind verandert de financiële situatie ingrijpend. Voortaan telt voor de uitkering niet de individuele situatie van de aanvrager, maar het hele gezinsinkomen. Als het kind werkt, kan de uitkering zo vervallen en daalt de koopkracht van het huishouden ruim 30 procent. Algemeen gaan bijstandsgerechtigden er 1,2 tot 2,5 procent op achteruit.

Verder blijft het kindgebonden budget behouden, maar wordt dit wel aanzienlijk verlaagd. Werkende ouders die gebruik maken van kinderopvang kunnen er zo bijvoorbeeld 150 euro op achteruitgaan.

Alle meerderjarigen worden getroffen door de stijging van de zorgverzekeringspremie (6 procent meer dan in 2011). Voor oudere werknemers daalt de arbeidskorting, een stimulans om langer door te werken.