Masterstudenten raken hun studiefinanciering kwijt

. De studiefinanciering voor studenten met een masterstudie vervalt. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Uitwonende masterstudenten, bijna 80 procent van alle studenten in deze fase, zijn daardoor per studiejaar 3.200 euro extra kwijt. Voor thuiswonende masterstudenten gaat het om een bedrag van 1.200 euro. Bovendien verliest een deel van de studenten de aanvullende beurs.

Ook in de ov-kaart, waarmee studenten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen, wordt geschrapt. Studenten hebben voortaan recht op een gratisreizenkaart voor de nominale duur van hun studie plus één jaar. Dat is een inkorting met twee jaar.

Zijlstra hoopt studenten te stimuleren sneller af te studeren. Bovendien levert het de staatskas ruim 80 miljoen euro op vanaf 2016. Het wetsvoorstel wordt in de komende maanden door de Kamer behandeld. De maatregel geldt niet voor studenten die voor september 2011 met hun masteropleiding zijn begonnen. Novum