Kort nieuws Economie

Tomatentelers leveren warmte aan woonwijk

Rotterdam. In het Westland gaan 26 telers van trostomaten hun overtollige warmte uit de kassen aan de nieuwbouwwijk Hoogeland leveren. Gisteren is de laatste fase van een boring afgerond voor de aanleg van een ondergrondse leiding die de kassen in verbinding stelt met de woonwijk ruim een kilometer verderop. De overtollige warmte uit de kassen wordt via de leiding opgeslagen in grondwaterbronnen onder de woonwijk. In de winter wordt het warme grondwater opgepompt en via het leidingnet, warmtepompen en vloerverwarmingen kunnen de 700 woonhuizen en andere gebouwen in de woonwijk worden verwarmd. Is de warmte aan het water onttrokken dan gaat het afgekoeld weer terug de grond in en daar wordt het opgeslagen in een aparte grondwaterbron. Met het koude grondwater kunnen de kassen en de huizen in de zomer worden gekoeld. De woningen in Hoogeland stoten 40 procent minder CO2 uit vergeleken met nieuwbouwwoningen die voorzien zijn van een traditionele energievoorziening op aardgas. De 26 telers, de gemeente Westland en woningbouwcorporatie Vestia investeren circa 12 miljoen euro in het project. (NRC)

Tauw wekt stroom op uit traag rivierwater

Rotterdam. Ingenieursbureau Tauw uit Deventer beproeft deze zomer een nieuwe technologie om elektriciteit op te wekken in langzaam stromend water. Precieze locaties zijn nog niet bekendgemaakt, maar het bedrijf voert de test uit bij het Waterschap Friesland en Waterschap Rijn en IJssel. Het systeem bestaat uit cilinders die horizontaal in het water hangen, en aan de uiteinden vastzitten in een behuizing. Achter de cilinders ontstaan wervelingen waardoor de cilinders op en neer bewegen. In de behuizing, waarin een elektromagnetisch systeem zit, wordt vervolgens elektriciteit opgewekt. Voor zijn proef ontvangt Tauw 185.000 euro subsidie van de provincie Overijssel, en nog eens 17.500 euro van een groep steden waaronder Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Saxion en de civieltechnische infrabedrijven Jansen Venneboer en GMB. Tauw concludeerde in een eerdere studie dat stroomsnelheden vanaf 1 meter per seconde al voldoende zijn om stroom op te wekken. Dat maakt de technologie zeer geschikt voor deltagebieden zoals Nederland, waar het water langzaam stroomt. (NRC)

Meer restaurants met profiel duurzaamheid

Rotterdam. Het aantal restaurants dat informatie verstrekt over hun duurzame activiteiten stijgt. De Restaurantgids is vorig jaar april op zijn website iens.nl met dit initiatief gestart, in samenwerking met onderzoeksbureau CREM en MilieuCentraal. Vlak na de start in oktober 2011 hadden 210 restaurants het profiel ingevuld. Dat zijn er nu al 772. Het profiel bevat nu alleen zaken die zichtbaar zijn voor de klant. Of een restaurant bijvoorbeeld groene stroom gebruikt of het afval scheidt staat er nog niet in. (NRC)