Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Kernreactoren Petten en TU Delft vernieuwd

Het kabinet investeert 120 miljoen euro in de modernisering van de kernreactor van de TU Delft en die van Petten. Dat maakte staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) vandaag bekend na afloop van de ministerraad.

In Petten wordt de zogeheten hogefluxreactor vervangen door de eerste generatie Pallas-reactoren. Met de huidige reactor in de Noord-Hollandse plaats wordt al vijftig jaar gewerkt. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 operationeel is. De reactor in Delft is volgens Zijlstra ‘outdated’ en moet worden vernieuwd.

De investering in Delft is niet alleen nodig vanwege het wetenschappelijk onderzoek aan de TU. De reactor in Delft moet ook dienen als achtervang voor het geval Petten dicht is. De hogefluxreactor in Petten is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van isotopen. Die worden gebruikt om kanker mee te behandelen.

Totale kosten half miljard

Naar Petten gaat veertig miljoen en de provincie Noord-Holland draagt eenzelfde bedrag bij. De kosten van het totale project bedragen ongeveer een half miljard. Het kabinet investeert het eerste traject, omdat de risico’s daarvan het grootst zijn. Dat heeft onder meer te maken met de vergunningverlening. Zijlstra verwacht dat het daarna niet moeilijk is om het resterende deel privaat te financieren.

Het geld is afkomstig uit de onderzoeksbegroting van Zijlstra en de overige ministeries dragen ook bij vanwege het belang voor de Nederlandse kenniseconomie. Zonder de investering dreigt sluiting, aldus de bewindsman.