Grote pensioenfondsen gaan korten op pensioen

De metaalpensioenfondsen korten het meest, het ABP denkt aan 0,5 procent.

Rotterdam. Drie van de vijf grootste pensioenfondsen willen in 2013 korten op zowel de uitkering als de opbouw van de pensioenen. Dat hebben de fondsen gisteren bekengemaakt. Gezamenlijk hebben de drie grootste fondsen 4,7 miljoen deelnemers, onder wie zowel werkenden als gepensioneerden. De kortingen zijn het hoogst (6 tot 7 procent) bij PME en PMT, de fondsen in de metaalsector. Het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, overweegt een korting van 0,5 procent. De twee andere grote fondsen, Zorg en Welzijn (Z&W) en het pensioenfonds voor de Bouw (bpf Bouw), hoeven niet te korten.

De pensioenfondsen moeten maatregelen nemen, omdat ze kampen met een te lage dekkingsgraad: de verhouding tussen hun vermogen en het geld dat ze moeten reserveren voor de pensioenen die ze nu en in de toekomst moeten uitbetalen. De wettelijke minimale dekkingsgraad is 105 procent (elke euro aan pensioengeld moet gedekt zijn met 1,05 euro in kas). Bij de drie grootste fondsen is de dekkingsgraad veel lager. ABP stond 31 december van vorig jaar op 94 procent, PME op 90 procent en PMT op 88,5 procent.

Ook de overheid wordt gedupeerd door de lage dekkingsgraad. Ambtenarenfonds ABP wil – naast het korten op pensioenen – de pensioenpremies van 1 naar 3 procent verhogen. Die kosten komen grotendeels voor rekening van het Rijk. nrc