Decaan TU Delft na 'ontoelaatbare' declaraties weg

Decaan Marco Waas van de Technische Universiteit Delft stapt op. Gebleken is dat Waas 27.000 euro voor een kantoor aan huis gedeclareerd heeft bij de TU Delft terwijl een deel van de kosten verband houdt met ondernemingen van zijn vrouw. Die zijn op zijn thuisadres gevestigd.

Volgens voorzitter Dirk Jan van den Berg van het college van bestuur is sprake „van een ontoelaatbare verstrengeling bij de manier waarop Waas zijn onkosten declareerde”.

Waas (51) betaalt 15.000 euro terug. Ook zal hij tot zijn vertrek op 1 april niets meer declareren. Dat is de uitkomst van een gesprek dat Van den Berg met Waas heeft gehad.

Vorig jaar bleek de decaan al betrokken bij het verstrekken van TU-opdrachten aan bedrijven van zijn vrouw. De affaire staat niet op zichzelf. Accountants waarschuwden het college van bestuur afgelopen jaren geregeld voor fraude en corruptie. De TU Delft had weinig oog voor integriteitsrisico’s.

De nieuwe affaire kwam aan het licht toen deze krant de declaraties van Waas opvroeg. Daartussen zaten tientallen rekeningen gericht aan de vrouw van Waas of aan een van haar bedrijven. Het gaat vooral om computer- en internetkosten.

Van den Berg zegt de rekeningen met „veel verbazing” te hebben bekeken. Uitbetaling werd geaccordeerd door de secretaris van het college van bestuur. Van den Berg: „Waas heeft bij zijn aanstelling in 2004 schriftelijk de toezegging gekregen van het toenmalig college van bestuur dat hij jaarlijks voor 12.000 euro kosten mocht declareren. Waas kwam uit het bedrijfsleven. Blijkbaar heeft men hem een inkomensaanbod gedaan.”

Huidig collegelid Paul Rullmann zat in 2004 ook in het college. Maar Van den Berg, sinds 2008 voorzitter, zegt dat hij niets wist van de afspraak. „Als het zou kunnen, zou ik de hele 27.000 euro terugvorderen. Maar dat kan niet, ik ben gebonden aan de afspraken uit 2004.”

In een e-mail aan zijn medewerkers schreef Waas dat hij heeft besloten om af te zien van een derde termijn als decaan. Dat besluit bracht hij niet in verband met de nieuwe affaire.

Marco Waas, in een toelichting: „Mijn declaraties zijn altijd binnen de kaders van de met mij gemaakte en vastgelegde afspraken gedaan en geaccordeerd. Echter, zowel het college als ikzelf vindt dat dergelijke afspraken niet passen in het huidige tijdsgewricht. Daarom heb ik besloten een deel van het gedeclareerde bedrag terug te betalen.”

    • Joep Dohmen