CDA: partij én aanhang willen terug naar het radicale midden

De wil om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen, de voorliefde voor een vlaktaks en de wens tot extra milieumaatregelen waren al uitgelekt. Maar het rapport over de toekomstvisie van CDA, met de titel ‘Kiezen en Verbinden, politieke visie vanuit het radicale midden’, werd vanmiddag pas officieel gepresenteerd.

Oud-minister Aart Jan de Geus overhandigt zijn rapport over de nieuwe koers van het CDA aan partijvoorzitter Ruth Peetoom. Foto Screenshot Politiek 24

De wil om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen, de voorliefde voor een vlaktaks en de wens tot extra milieumaatregelen waren al uitgelekt. Maar het rapport over de toekomstvisie van CDA, met de titel ‘Kiezen en Verbinden, politieke visie vanuit het radicale midden’, werd vanmiddag pas officieel gepresenteerd.

De vandaag gepresenteerde plannen moeten van het CDA weer een middenpartij maken die aantrekkelijk kan zijn voor grote groepen kiezers. Dat is ook de wens van de CDA-aanhang, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Politiek redacteur Derk Stokmans noemt de in het rapport gepresenteerde plannen echter niet echt nieuw:

“Het is meer een herformulering van bestaande standpunten. Het is op veel terreinen gewoon het oude CDA-verhaal. Dat is niet erg uiteraard, de partij is heel dicht bij zichzelf gebleven.”

Het CDA moet de weg wijzen maar ook verbinden, zei oud-minister van Sociale Zaken Aart Jan de Geus, de voorzitter van de commissie, bij de presentatie van het rapport.

De commissie van 22 CDA’ers presenteerde haar plannen vanmiddag op het partijkantoor in Den Haag. Morgen volgt de presentatie op het partijcongres in Maarssen.

CDA-voorzitter Ruth Peetoom reageert op het rapport van de commissie van De Geus:

Duurzaamheid, kenniseconomie en financiën hoofdpunten rapport

De hoofdpunten uit het rapport die De Geus benadrukte bij de presentatie waren:

  • Duurzame dynamiek
  • Versterking van de kenniseconomie
  • Degelijke financiën

Over het onderwerp duurzame dynamiek zei De Geus:

Er moet volop ruimte bestaan om schone energie op te wekken. We moeten van een maatschappij die grondstoffen verbruikt naar een samenleving die grondstoffen herbruikt.

In het kader van de versterking van de kenniseconomie waarschuwde De Geus voor de groeiende kloof tussen hoog- en lageropgeleiden. Om die kloof te beperken stelt zijn commissie onder meer voor de leerplicht te verlengen tot het moment waarop iemand een diploma heeft behaald.

Onder het kopje ‘degelijke financiën’ valt volgens De geus een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek. De veranderingen moeten wel zorgvuldig en geleidelijk gaan, meent zijn commissie. Het mag geen schok veroorzaken op de woningmarkt.

Dat de standpunten met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek uit de eerder uitgelekte conceptrapporten wat zouden zijn afgezwakt, sprak De Geus niet tegen. Hij noemde de aanpassingen zelf echter “versterkingen”.

Volgens politiek redacteur Stokmans is ten opzichte van een eerdere conceptversie van het rapport een passage geschrapt over de instrumenten waarmee de hypotheekrenteaftrek omgevormd zou moeten worden:

“Blijkbaar vond de commissie dat toch te concreet. Het is wat vager gemaakt.”

Van polarisatie naar participatie

Opvallend is dat in het rapport van de commissie duidelijk de nadruk wordt gelegd op participatie en polarisatie wordt afgewezen. Gedoogpartner van het CDA in de huidige regering, de PVV, krijgt juist vaak het verwijt sterk te polariseren.

De Geus benadrukte dat het CDA een andere partij is dan de PVV en noemde een roep om ongelimiteerd immigranten toe te laten tot Nederland “naïef”, maar een roep om de grenzen geheel te sluiten “ontzettend dom”.

CDA moet weer naar het politieke midden

De leden kunnen op het partijcongres van morgen nog niet stemmen over de voorgestelde nieuwe koers. Het is de bedoeling dat het rapport van De Geus, samen met twee andere rapporten, de komende maanden eerst binnen de partij wordt besproken.

Die andere twee rapporten betreffen de opnieuw geformuleerde CDA-uitgangspunten en een advies over de partijorganisatie. Op 2 juni is er weer een CDA-partijcongres. Dan mogen de leden zich wel uitspreken.

Meerderheid CDA-aanhang steunt uitgelekte voorstellen

Van de CDA-aanhangers ziet bijna de helft (45 procent) zijn partij momenteel als gematigd rechts. Daar staat tegenover dat 56 procent vindt dat de partij in het midden van het politieke spectrum thuishoort.

Eerder deze week lekte al uit dat het CDA zich hard wil gaan maken voor eenzelfde belastingtarief voor iedereen van 35 procent over het inkomen. Zowel onder de gehele Nederlandse bevolking als onder de CDA-aanhang (53 procent) steunt ongeveer de helft van de mensen dit plan.

Ook ziet 67 procent de CDA’ers een extra milieubelasting op vervuilende producten en diensten wel zitten. De voorgestelde duurzame dynamiek wordt dus breed gesteund.

Een herziening van de hypotheekrenteaftrek, het derde eerder al uitgelekte hoofdpunt, kan op 60 procent steun binnen het CDA rekenen.