Zelfonderzoek NOS inzake Albayrak

De NOS gaat de eigen verslaggeving onderzoeken inzake de affaire-Albayrak bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De commissie van deskundigen die de ombudsfunctie bij de NOS vervult, zal met name bekijken of het Journaalitem van 18 september vorig jaar, waarmee de affaire begon, conform de eigen journalistieke normen tot stand is gekomen. In deze uitzending werd Albayrak door anonieme bronnen een „despoot” genoemd.

Harry Kramer, voorzitter van de commissie van deskundigen en voormalig topambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: „Gezien alle commotie over deze uitzending is er alle reden de NOS-verslaggeving over Albayrak ook intern eens onder de loep te nemen”. De commissie zal de bevindingen van haar onderzoek rapporteren aan Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS.

Aanleiding voor het besluit, zegt Kramer, is de spoedprocedure die Albayrak afgelopen dinsdag heeft aangevraagd bij de Raad voor de Journalistiek. De op non-actief gestelde topvrouw wil dat de Raad de NOS op de vingers tikt, omdat de bewuste uitzending haar persoonlijk en professioneel grote schade zou hebben toegebracht. Ook zou de NOS-uitzending onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. Zo was de reportage gebaseerd op anonieme bronnen, en is er volgens Albayrak onvoldoende hoor en wederhoor toegepast. Albayrak is extra teleurgesteld in het NOS-Journaal als onderdeel van de publieke omroep. „Juist van een publieke omroep mag je adequate berichtgeving verwachten”, zei ze eerder. „Zoals de NOS deze zaak heeft aangepakt, kun je iedereen kapot maken, iedereen tot de hielen afbreken. Ik wil voorkomen dat zo’n journalistieke aanpak de norm wordt in dit land.”

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff verwerpt de aantijgingen. Hij zegt, onder verwijzing naar een uitgebreid verantwoordingsdossier op de website van de NOS, dat er juist „uiterst zorgvuldig is geopereerd”.

Ook anderen dan Albayrak hebben inmiddels kritiek geuit op de NOS-uitzending. Zo sprak advocaat Ferdinand Grapperhaus, tevens kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, vorige week vrijdag in de Volkskrant van een voorbeeld van trial by media. Daarbij was Albayrak al bij voorbaat veroordeeld door de NOS, aldus Grapperhaus.