Werking van griepremmer Tamiflu niet bewezen

Gezondheidsautoriteiten in Nederland en andere landen hebben sinds 2005 de griepremmer Tamiflu massaal ingeslagen op basis van twijfelachtig onderzoek naar de werking ervan. De studie die de Gezondheidsraad ervan overtuigde Tamiflu in te slaan, is betaald door fabrikant Roche en bijna alle auteurs waren ook in dienst van Roche.

Dat schrijven onderzoekers van de gezaghebbende onderzoeksgroep Cochrane Collaboration. Zij hebben een nieuwe, systematische review gemaakt van het middel. Roche weigerde daaraan mee te werken.

Veel adviesorganen die Tamiflu hebben aanbevolen, verwezen naar een publicatie waarin tien onderzoeken onder ruim 3.500 patiënten zijn samengevoegd. Zeven van de tien zijn nooit gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

In 2005 bestond angst voor een pandemie onder mensen door de vogelgriep H5N1. Bij de golf van deze ‘Mexicaanse griep’ in 2009 had Nederland voor 5 miljoen mensen doses Tamiflu ingekocht. NRC