Unieke ingekleurde 15de-eeuwse tekening is vrijwel zeker van Jan van Eyck