Turntrainers mogelijk alsnog gestraft

Trainers die zich in het verleden ernstig hebben misdragen tegenover turnsters worden wat de turnbond KNGU betreft alsnog gestraft. Dat kregen voormalige turnsters en hun ouders gisteravond te horen van het bondsbestuur. Voorzitter Jos Geukers was na afloop van een rondetafelgesprek over de klachten waarmee oud-turnsters naar buiten zijn gekomen expliciet: „Dit bestuur zal niet schromen harde maatregelen te nemen. Maar we moeten wel een zaak hebben.”

De bond is bezig met een onderzoek naar de misstanden die de oud-turnsters Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes, Verona van de Leur en Renske Endel onlangs in het blad Helden naar buiten hebben gebracht. In het blad spraken zij van psychische mishandeling, intimidatie, uithongering en in een enkel geval van slaan. Het zou volgens de turnsters met name gaan om de trainers Frank Louter en Gerrit Beltman.

Geukers heeft de turnsters en hun ouders gisteravond verteld dat de bond alles in het werk stelt de misstanden aan te tonen en bij bewijzen hard zal ingrijpen. In het uiterste geval betekent het dat de licentie van trainers wordt afgenomen. Daarvoor zal de bond wel goede argumenten moeten hebben, zei Geukers.

Het probleem is dat beide trainers niet in dienst van de bond zijn. Louter is werkzaam bij de Zoetermeerse club Pro Patria en Beltman bij een turnorganisatie in de Canadese stad Calgary. Maar Geukers vertelde gisteren ook dat hij de Canadezen zal informeren over de feiten die momenteel bij de bond bekend zijn.

De bond ging gisteren diep door het stof voor de turnsters. Geukers bood tijdens „de stevige en bij vlagen emotionele bijeenkomst” zijn excuses aan namens de bond. Hij zei dat de bond op het terrein van de persoonlijke begeleiding en aandacht destijds tekort was geschoten. En volgens de voorzitter zal het huidige bestuur alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. Turnsters die nog steeds mentale naweeën van de misstanden ondervinden bood hij namens de bond ondersteuning aan. Die hulp zal individueel worden afgehandeld.

Daarnaast kondigde Geukers preventieve maatregelen aan. Vanaf november is de KNGU samen met sportkoepel NOC*NSF bezig om een plan van aanpak op te stellen waarin de verantwoordelijkheden van turnsters, ouders, clubs en de bond nauwkeurig zijn omschreven. Verder wordt er bij trainersopleidingen meer aandacht aan pedagogiek besteed. En de bond wil bij overtreding van de regels de bevoegdheid hebben een trainerslicentie in te trekken.

De houding van de bond is volgens Suzanne Harmes goed gevallen bij de oud-turnsters, van wie overigens niet alle genodigden aanwezig waren. Van de Leur en Endel ontbraken bijvoorbeeld. Harmes was met weinig verwachtingen aan het gesprek begonnen, maar zei na afloop positief verrast te zijn. „De bond heeft me echt het idee gegeven dat er wat met onze klachten wordt gedaan. Ik ben vooral positief over het preventieplan. Want er mogen niet nog meer turnsters slachtoffer van ongewenste trainerspraktijken worden.”

Geukers kon haar dat toezeggen. „We zijn aan de oud-turnsters die hun beklag hebben gedaan en aan de sport verplicht maatregelen te nemen. We zouden als bestuur geen knip voor de neus waard zijn als we het bij alleen woorden laten.”