Scholieren in groep 5 rekenen beter

De rekenvaardigheid van scholieren in groep 5 van het basisonderwijs is licht verbeterd. Dat blijkt uit een vijfjaarlijks onderzoek van toets- en examenontwikkelaar Cito, dat vanmorgen is gepresenteerd in Noordwijkerhout. De uitkomst is opmerkelijk, omdat leraren de afgelopen jarengemiddeld minder tijd zijn gaan besteden aan rekenonderwijs.

De oorzaak van de verbeterde prestaties is niet onderzocht, meldt Cito. Werd aan rekenen bij het vorige onderzoek gemiddeld vijf uur per week besteed, nu wordt voor het vak gemiddeld twintig minuten minder uitgetrokken op basisscholen. Wel is het zo dat scholieren tegenwoordig meer les krijgen op hun eigen niveau. Zo krijgen zwakke leerlingen meer individuele aandacht, terwijl slimme(re) leerlingen vaak zelfstandig moeten werken en moeilijkere opgaven moeten maken.

De onderdelen waarop scholieren iets hoger scoorden in 2010 dan bij de vorige peiling, zijn delen en vermenigvuldigen, en het onderdeel complexe toepassingen (5 x 2 + 30). Ook zijn de prestaties verbeterd op het onderdeel meten en meetkunde – zoals het omzetten van meters naar centimeters – en het onderdeel verhoudingen: hoeveel kost 3 kilo vis als voor 2 kilo in totaal 12 euro moet worden betaald?

Op het onderdeel basisautomatismen (optellen en aftrekken) is iets lager gescoord. Het niveau van de overige onderdelen is in vergelijking met de vorige peiling nagenoeg gelijk gebleven, constateren de Cito-onderzoekers.

Kennis van taal en rekenen is de „zuurstof van het onderwijs”, zei minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) afgelopen najaar bij de opening van het schooljaar. Wiskunde is in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) een van de drie kernvakken, naast Nederlands en Engels.