brieven

Zielige en kleingeestige oproep van Rosenthal

Het is krankzinnig dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken internationaal aandacht vraagt voor aanslagen op christenen in een ver land in Afrika zonder daarbij gehinderd te worden door kennis van de achtergronden van de achterliggende conflicten. In de afgelopen maanden zijn veel andere aanslagen gepleegd door Boka Haram en/of andere groeperingen die zich deze naam hebben toegeëigend met honderden doden tot gevolg. De slachtoffers waren voornamelijk moslims in het noorden van Nigeria. Waar was meneer Rosenthal om deze aanslagen aan de kaak te stellen? Hoe verschrikkelijk de moorden op kerkgangers hier in Nigeria ook zijn, ze staan niet los van andere ontwikkelingen in dit grote, vreemde land. Wat te denken van de gigantische corruptie waardoor miljarden dollars per jaar in de zakken van de ‘democratisch’ gekozen machthebbers verdwijnen, terwijl ruim 100 miljoen Nigerianen onder de armoedegrens van 2 dollar per dag leven en jaarlijks meer dan 300.000 kinderen onder de 5 jaar sterven aan malaria alleen. Deze situatie wordt mede in stand gehouden door westerse landen die graag zaken doen met Nigeria, vooral als het om de grote hoeveelheden olie gaat die hier dagelijks uit de grond stromen. Een roep om gerechtigheid door meneer Rosenthal zou zeer worden gewaardeerd door de lokale bevolking hier in Nigeria. Alleen roepen dat geweld tegen christenen onacceptabel is, komt zielig en kleingeestig over en laat de meerderheid van de Nigerianen volledig in de kou staan.

Netanyahu

Durft Wilders ook vrouwenrechten in Israël aan te kaarten? Dat zal blijken nu premier Netanyahu Nederland bezoekt. In Israël worden in toenemende mate hele woonwijken gedomineerd door religieus geïnspireerde mannen die vrouwen uitschelden, bespugen, dwingen achterin de bus te zitten en op de hen aangewezen trottoirs te lopen om afstand te houden van mannen. Als zoiets in Nederland gebeurt, zou een deel van de kiezers deze straatterroristen graag naar tuigdorpen deporteren.