Beheersing van taal voor VVD cruciaal voor bijstand

De VVD doet een nieuwe poging om beheersing van de Nederlandse taal verplicht te stellen voor een bijstandsuitkering. De partij kwam in 2011 al met een vergelijkbaar wetsvoorstel, maar paste het aan na forse kritiek van de Raad van State. Volgens VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen is de kritiek van de Raad nu voldoende verwerkt in het voorstel.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is taal „geen uitsluitingsgrond maar als iemand weigert om naar de taalcursus te gaan dan kan hij nu al gekort worden”. Volgens de VVD gaat de huidige wet niet ver genoeg. „Dat de mogelijkheid bestaat om iemand te korten wil nog niet zeggen dat het gebeurt. Wij vinden het zo belangrijk dat het standaard moet worden”. Als iemand geen cursus wil volgen, kan hij na een half jaar gedeeltelijk en later de hele uitkering verliezen.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt van uitkeringsgerechtigden vereist dat zij een minimaal taalniveau hebben zoals dat ook bij het inburgeringsexamen geldt. Dit taalniveau moet volgens de VVD voor iedereen verplicht zijn, dus ook voor Nederlanders en andere Europeanen.