Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politie, recht en criminaliteit

Priesters ontlopen straf door verjaring misbruik

Het kabinet werkt aan een voorstel dat de verjaring van ernstige zedenmisdrijven opheft.

Rooms-katholieke priesters die nog in leven zijn en in de jaren zeventig kinderen hebben misbruikt, kunnen niet worden vervolgd. De strafbare feiten die zij hebben gepleegd, zijn verjaard en het druist in tegen het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens om met terugwerkende kracht alsnog te vervolgen.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer: „Uitgangspunt voor de wetgever is in het verleden steeds geweest en ook nu nog, dat feiten die verjaard zijn, verjaard blijven.” De brief was een reactie op het rapport van de commissie-Deetman, over het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het kabinet werkt wel aan een voorstel dat de verjaring van ernstige zedenmisdrijven opheft. Minister Opstelten „acht het van groot belang er voor de toekomst in te voorzien dat slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven te allen tijde de mogelijkheid hebben daarvan aangifte te doen”, schrijft hij. De nieuwe verjaringsregels moeten „voorkomen dat degenen die ernstige misdrijven hebben gepleegd, wegkomen met hun daad door het enkele feit dat de feiten zijn verjaard”.

Verder kondigde Opstelten een ‘multidisciplinair’ onderzoek aan naar seksueel geweld en gerelateerde verschijnselen, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Het onderzoek moet „diepgaand inzicht verschaffen in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor slachtoffers en de maatschappij”. De commissie-Deetman deed in haar rapport een oproep tot zo’n onderzoek naar het algemene verschijnsel van seksueel misbruik, in instellingen en in huiselijke kring.

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over het rapport-Deetman. (NRC)