Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Klimaatscepsis en creationisme bestrijden’

Uit onderzoek van NSTA

Het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Wetenschapseducatie (NCSE) bestrijdt het creationisme, de theorie dat het leven niet in een evolutieproces is ontstaan, maar het resultaat is van ‘intelligent design’. Het centrum biedt steun aan scholen en leraren die verplicht worden om ideeën te onderwijzen die de evolutietheorie ontkennen. En het probeert te voorkomen dat Amerikaanse staten in hun wetgeving opnemen dat ook het creationisme moet worden onderwezen als een theorie die op zijn minst gelijkwaardig is aan de evolutieleer.

Sinds deze week waakt het NCSE ook over het klimaatonderwijs op basis- en middelbare scholen. Volgens de organisatie is het probleem vergelijkbaar. Ook hier wordt, zeggen zij, onder druk van een minderheid leraren gedwongen om – daar gaan we weer – in strijd met de consensus over dit onderwerp te onderwijzen dat de menselijke invloed op klimaatverandering lang niet zeker is.

Een recent onderzoek van de vereniging van wetenschapsdocenten (NSTA) laat zien dat veel docenten inderdaad regelmatig geconfronteerd worden met scepsis over (bedoeld wordt: ontkenning van) het door menselijk handelen veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Van de docenten heeft 82 procent wel eens te maken met sceptische leerlingen en 54 procent met sceptische ouders. Een kwart krijgt wel eens van het schoolbestuur te horen dat meer scepsis in het curriculum gewenst is. En natuurlijk zijn er ook sceptische docenten.

Een paar opmerkingen van docenten uit het onderzoek:

I make it more of a debate and research the issues.
I teach that we are always evaluating and learning. Nothing is in stone…I teach both sides.
I try to listen carefully to what people are saying and make sure that I’m not just being reactive. Help them understand the data that are out there. Help them understand what the diverging opinions might be based on and how they come to be “accepted.”
Other science teachers seem to avoid anything controversial…Not enough time in curriculum to really deal with this issue well. Plus, students are very opinionated and conservative here; believe whatever it is their parents believe.
I am teaching my students that there is little to no evidence that climate change is [hu]manmade and that the reason that it is such a big deal is because of the money that is being exchanged in order for scientists to support the idea.
Poor science on the climate change and obvious falsification of data as shown in the “Climategate” memos…Present side-by-side presentations: Give Al Gore two days, and I do a counterpoint on one day.

De NCSE bemoeit zich nadrukkelijk niet met klimaatbeleid:

Climate change necessarily has consequences for policy on the local, state, national, and even global stages. Should something be done to counteract climate change? If so, what? Is slowing down climate change impossible, and should, therefore, efforts be directed toward mitigating and adapting to its effects? Such questions, although important, are beyond the scope of NCSE, which is primarily a science and science education organization, not a policy institute.

Hun doel is docenten weerbaarder maken tegen intimidatie. Directeur Eugenie Scott zegt (lees hier) dat het onderwerp nu zodanig gepolitiseerd is dat velen denken dat klimaatverandering gaat over ‘meer overheid en antikapitalisme’ terwijl het eigenlijk alleen te maken heeft met de scheikunde van de atmosfeer.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.