Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Geopolitiek

Kabinet vindt nieuw Europees verdrag niet ambitieus genoeg

Minister De Jager overlegt met zijn Europese collega's tijdens de Ecofin, de vergadering van alle 27 Financiën-ministers in de EU, in 2011. Foto AFP / Georges Gobet

Het conceptbegrotingspact van de Europese Unie is minder ambitieus dan het Nederlandse kabinet had gewild. Dat schrijven minister van Financiële Zaken Jan Kees de Jager (CDA) en staatssecretaris Ben Knapen (CDA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Begin december spraken de meeste EU-lidstaten af de begrotingsregels verder aan te scherpen. Alleen Groot-Brittannië en Hongarije sloten zich hierbij niet aan. Sindsdien worden de gemaakte afspraken uitgewerkt. Op de volgende Europese top, op 30 januari, moet het pact worden goedgekeurd.

Het kabinet noemt het pact een goede stap in de versterking van de unie, hoewel het ambitieuzer had gekund. De Jager en Knapen in de brief:

“De institutionele complexiteit van een complementair verdrag naast de EU-verdragen, gecombineerd met de wens van veel lidstaten zo nauwgezet mogelijk aan te sluiten bij de verklaring van 9 december, hebben ertoe geleid dat het verdrag op onderdelen minder ambitieus zal worden dan het kabinet zou willen.”

‘Grotere rol Europese hof’

Nederland had bijvoorbeeld gewild dat het Europese Hof bij het toezicht op de naleving van het verdrag een grotere rol had gekregen. Ook had het mogelijk moeten zijn om een lidstaat het stemrecht te ontnemen bij het schenden bij de begrotingsregels. Nederland kreeg voor deze voorstellen geen meerderheid.

Het kabinet geeft wel aan blij te zijn met afspraken over begrotingsdiscipline en begrotingsevenwicht. De begrotingsdiscipline kan voortaan beter worden afgedwongen, stellen De Jager en Knapen in de brief. Daarnaast wordt een begrotingssaldo tussen de -0,5 en +0,5 procent een voorwaarde voor steun vanuit het permanente noodfonds ESM (Europees Stabilisatie Mechanisme).

Kritiek van Barroso op pact

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso uitte eerder vandaag fellere kritiek op het pact. Hij wil dat het concept wordt aangepast, zodat instanties zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank een grotere rol krijgen. De Ierse premier Enda Kenny liet vandaag weten dat het definitieve concept van het verdrag morgen klaar zal zijn.