Woltersum krijgt klei op de dijk

De Groningse dijk voldeed aan de normen, maar toch dreigde een doorbraak. Het waterschap trekt op een bijeenkomst voor bewoners het boetekleed aan.

De dijk was altijd al „strontnat”. Bewoners die op 6 januari hun huis uit moesten omdat de dijk langs hun Groningse polder op doorbreken stond, laten tijdens een informatiebijeenkomst hun scepsis blijken. In de omgeving was al jarenlang bekend dat de Eemskanaaldijk niet sterk was, zeggen ze.

Maar Ate Wijnstra van waterschap Noorderzijlvest verzekert dat de dijk aan de norm voldeed. De kans op een overstroming werd geschat op eens in de 100 jaar. Het kwelwater dat onder onder de dijk doorkwam was op zich niet verontrustend. Dat werd het pas toen er ook zand mee kwam en het dijklichaam verzadigd raakte. Volgens secretaris-directeur Alrike Tomson van het waterschap was bij een inspectie in 2005 niet gebleken dat de dijk slechte plekken had. „Dat zie je pas bij hoge waterstanden. De zwakste schakel wordt dan zichtbaar.”

Toen dat anderhalve week geleden gebeurde, werden 800 inwoners van Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Garmerwolde meteen geëvacueerd. De kanaaldijk, verzwakt door langdurige regenval, stond op doorbreken. Zover kwam het niet; de geëvacueerden mochten de dag erna weer terug naar huis.

Het verzwakte deel van de dijk langs het Eemskanaal krijgt nu ter versteviging een kleilaag over een lengte van ruim 600 meter. De erosiebestendige laag van een meter dik moet ervoor zorgen dat er geen water meer doorheen sijpelt. De klus begint vandaag en duurt ongeveer vier weken.

Voor 1 oktober dit jaar moet de héle Eemskanaaldijk structureel zijn versterkt. Hoe dat gebeurt, moet nog worden onderzocht.

Op de informatiebijeenkomst gisteravond waren zo’n 400 dorpelingen afgekomen. Dijkgraaf Johannes Lindenbergh trok het boetekleed aan en zei zich ervan bewust te zijn dat het vertrouwen van de inwoners was geschaad. Hij prees de „bewonderenswaardige nuchterheid” van de Groningers. Lindenbergh verklaarde „onaangenaam verrast” te zijn door de dreigende dijkdoorbraak.

Boudewijn ’t Sas van de Aksiegroep Woltersum Dreug gaf blauwe soepborden aan burgemeester André van de Nadort (PvdA) van de gemeente Ten Boer en bestuurders van het waterschap. Om te voorkomen dat er opnieuw acuut gevaar ontstaat is een gemaal bij Delfzijl broodnodig, vindt hij. „Al het water uit Drenthe komt naar Woltersum. We zijn een soepbord.”

    • Karin de Mik