Pensioen is piramidespel

Menno Tamminga heeft gelijk. Als je alle pensioenrechten onzeker maakt, kun je ze waarderen met een hogere rekenrente (Opinie & Debat, 14 januari). De dekkingsgraden van de fondsen schieten omhoog. Pensioenen van huidige gepensioneerden hoeven niet te worden gekort. Er vindt compensatie plaats voor de inflatie. Is dit geen mooie paradox?

Juist door het accepteren van onzekerheid wordt het pensioen zeker gesteld, maar het risico neemt toe naarmate het moment van uitkering verder in de toekomst ligt. Dit is de clou van het pensioenakkoord. Jongeren die vrijwillig aan dit piramidespel meedoen, zijn niet wijs.

Roland van Gaalen

Gepensioneerd actuaris, Amsterdam

    • Gepensioneerd Actuaris
    • Roland van Gaalen