Nederlandse Opera en Nationale Ballet fuseren

Of het huis een nieuwe naam krijgt, is nog onbekend.

Het Muziektheater, huistheater van De Nederlandse Opera (DNO) en Het Nationale Ballet (HNB), ondergaan per 2013 een verregaande organisatiewijziging. Theater, opera en ballet – tot nu toe drie stichtingen met eigen directies en raden van toezicht – fuseren in één geïntegreerd theater onder leiding van een nieuw te benoemen algemeen directeur. Of het huis een nieuwe naam krijgt, is nog onbekend.

Zowel op DNO, HNB als Het Muziektheater wordt bezuinigd vanaf 2013. De rijkssubsidie (ballet en opera) krimpt met 5 procent, voor de gemeentesubsidie (Muziektheater en ballet) wordt rekening gehouden met een terugloop van 12,5 procent.

De reorganisatie vangt die krimp niet op, maar maakt de financiële structuur van het theater wel helderder. Truze Lodder (zakelijk directeur en voorzitter van De Nederlandse Opera) : „Wij koersen op het in stand houden van onze producties van opera en ballet. En natuurlijk zijn we geïnteresseerd in coproducties met andere huizen, maar alleen wanneer die producties ook echt bij onze artistieke signatuur passen.” (NRC)