Meet de Citotoets slimheid?

Het SCP maakte afgelopen week bekend dat meer geld en meer onderwijspersoneel niet hebben geleid tot „aantoonbaar slimmere kinderen”.

Dit is niet vreemd. Als het ministerie aantoonbaar slimmere kinderen wil, moet het zich niet alleen richten op Citoscores, maar ook op de bredere ontwikkeling van kinderen. Ik heb uitdaging gemist in mijn hele basisschoolperiode. Waarom moet je ineens drie dagen van het jaar laten zien dat je hoger kunt scoren dan de rest van de klas? Is een gunstige score tijdens zo’n momentopname voldoende bevestiging voor de regering dat het onderwijs op de basisschool zijn vruchten afwerpt?

Nu zit ik in de vijfde klas van het vwo. Ik leer over het Nederlandse politieke systeem, hetzelfde onderwerp waarin ik op mijn achtste al interesse had. Mijn brede interesse wordt niet zichtbaar in een Citotoets. Hoe kun je dan met een Citoscore een kind al dan niet als slim bestempelen?

Oriana Gerritsen

Mijdrecht

    • Oriana Gerritsen