Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Medici en verzekeraars verzetten zich tegen ‘homotherapie’

Een testimonial van een klant van Different, aanbieder van christelijke homotherapie.

Medische organisaties zijn het er niet mee eens dat verzekeraars een therapie moeten vergoeden waarbij homo’s zouden kunnen leren hun ‘zondige’ geaardheid te onderdrukken. De christelijke homotherapie is volgens hen ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk, schrijft Trouw vandaag.

De organisatie die de therapie aanbiedt, Different, is een erkende instelling voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg. Daarom kunnen verzekeraars niet weigeren de therapie te vergoeden. Directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen Hans van Eck vindt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zaak moet onderzoeken.

Hij is van mening dat een psycholoog er nooit in mee mag gaan als de vraag van een patiënt ‘volstrekt irreëel’ is. “Van een psycholoog mag je verwachten dat zijn interventies een wetenschappelijke basis hebben.”

Artsenorganisatie KNMG wijst er in de krant op dat een therapie waarbij de patiënt moet onderdrukken wie hij is, zelfs schadelijk kan zijn. “Een arts mag geen therapie geven die niet werkt”, zegt directeur beleid Lode Wigersma. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat een therapie helpt homoseksualiteit te onderdrukken.

Ook zorgverzekeraars willen de therapie niet vergoeden. “Maar wij zijn wettelijk verplicht om de rekeningen die deze cliënten insturen uit te keren”, zegt een woordvoerder van Achmea in de krant.

Homo’s die door de afwijzing van geloofsgenoten geestelijk in de problemen komen, kunnen worden doorverwezen naar Different, onderdeel van de orthodox-christelijke organisatie Tot Heil des Volks. Volgens Different is homoseksualiteit geen geaardheid, maar een behandelbare ‘gerichtheid’.

Kamervragen over therapie

GroenLinks-woordvoerder Linda Voortman heeft al Kamervragen ingediend.

Twitter avatar lindavoortman Linda Voortman Vragen aangemeld over christelijke homotherapie die verplicht vergoed wordt door verzekeraars. Ethisch, medisch en financieel heel dom!

Evenals haar VVD-collega Jeanine Hennis:

Twitter avatar JeanineHennis Jeanine Hennis @WillemdenHertog Therapie ondeugdelijk en onderdrukken geaardheid schadelijk. Wettelijke verplichting tot vergoeding absurd.