De marathon rennen is dodelijker geworden

Meer mensen sterven in de marathon dan tien jaar geleden. Want de populaire marathon trekt ook meer ongezonde mensen.

De laatste tien jaar kregen steeds meer deelnemers aan hardloopwedstrijden een hartstilstand. Wie een hele marathon (ruim 42 km) holt heeft nu een kans van 2,0 op de 100.000 om neer te vallen. Aan het begin van de eeuw was die kans ruim de helft lager: 0,7 per 100.000. Cardiologen van universiteiten in Boston schreven erover in The New England Journal of Medicine van vorige week. De deelname aan de loopevenementen is in tien jaar tijd verdubbeld. Er doen de laatste jaren veel meer matig getrainde mensen mee , met als gevolg dat er relatief meer mensen verongelukken, vooral mannen. Er sneuvelen, gemeten naar aantal deelnemers, ruim tweemaal zoveel mannen op de hele marathon als op de halve marathon. De oorzaak van de hartstilstand zit vaak in de onbalans tussen zuurstofbehoefte en -opname, schrijven de auteurs. Het lichaam gebruikt meer zuurstof dan dat het opneemt. De ellende ontstaat meestal niet door losschietende stukken artherosclerose, vettige aanslag in de slagaderen, wat vaak bij niet-hollende mensen de oorzaak van een hartstilstand is. Periodieke sporttests worden afgeraden, omdat er dan van alles wordt gevonden wat onbelangrijk is, maar wel ongerustheid veroorzaakt. (NRC)