COA wil Albayrak nog niet als directeur terug

De ondernemingsraad vindt dat de lopende onderzoeken eerst moeten worden afgerond.

. De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het voorlopig niet verstandig dat Nurten Albayrak terugkeert als algemeen directeur. Dat schrijft de ondernemingsraad in een verklaring die in bezit is van de NOS. Vorige week besliste het gerechtshof in Den Haag dat het COA Albayrak uiterlijk 1 maart moet terugnemen als algemeen directeur.

De ondernemingsraad vindt dat de lopende onderzoeken eerst moeten worden afgerond. De raad vindt het „raadzaam dat Nurten Albayrak de resultaten van het onderzoek door de commissie Scheltema afwacht, alvorens weer aan het werk te gaan.”

Albayrak werd in september op non-actief gesteld nadat gebleken was dat het ministerie onvolledige en onjuiste informatie over haar salaris had gekregen. Ook zou ze een ‘schrikbewind’ voeren en zou er bij het COA een angstcultuur heersen.

De uitkomsten van het grote onderzoek naar onder meer de angstcultuur bij het COA worden eind maart of begin april verwacht. Ook wordt de rol van de raad van toezicht, die in oktober tijdelijk terugtrad, onder de loep genomen.

Minister van Asiel Gerd Leers (CDA) vindt dat hij Albayrak terecht op non-actief heeft gesteld. In een brief aan de Tweede Kamer wees hij er vorige week op dat het hof niet heeft gezegd dat Albayrak ten onrechte op non-actief is gesteld, maar alleen dat dat niet eindeloos zo kan blijven. (NRC)