#tweet uit Iran

#Aseparation’s win comes after months of #iran sanctions and war talk, and makes urban Iranians feel part of the world again

Correspondent Thomas Erdbrink, die ook correspondent is voor The Washington Post, twitterde vanochtend in het Engels vanuit Teheran over de Golden Globe die in de VS is toegekend aan de Iraanse film A Separation.