Opstelten: benoeming Donner correct verlopen

De benoeming van Donner tot de nieuwe vicepresident van de Raad van State heeft volgens de Nationale Ombudsman tot 'breed in de samenleving levende wrevel’ geleid. Foto NRC / Vincent Mentzel

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vindt dat hij ‘correct’ heeft gehandeld en ‘maximale transparantie’ heeft betracht tijdens de benoemingsprocedure van de nieuwe vicepresident van de Raad van State, Piet Hein Donner (CDA). Dat schrijft hij in een brief aan de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

De ombudsman overweegt een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de benoeming, die tot een ‘breed in de samenleving levende wrevel’ zou hebben geleid. Het zou namelijk al geruime tijd vaststaan dat oud-minister van Binnenlandse Zaken Donner per 1 februari het stokje zou overnemen van Herman Tjeenk Willink. Enkele sollicitanten menen dat zij ‘geen schijn van kans’ hebben gehad en zijn naar de ombudsman gestapt.

Donner: procedure transparant en ordelijk

Opstelten benadrukt opnieuw dat in het kabinet geen afspraken zijn gemaakt over de opvolger van Tjeenk Willink. Ook vindt hij dat de procedure ‘transparant en ordelijk’ is verlopen. Dat in de media volop werd gespeculeerd over de kwestie was onvermijdelijk, omdat het een ‘belangrijk en in het oog springend ambt’ is waarvan bekend was dat het uiterlijk op 1 februari vacant zou worden, aldus de minister. Opstelten:

“Het enkele bestaan van speculaties kan er objectief niet toe leiden de procedure belast te achten met de schijn van partijdigheid. Een dergelijke schijn is ook niet te ontlenen aan enige analogie met de feiten en omstandigheden in de door u aangehaalde zaak. Ik meen dan ook dat ik correct heb gehandeld.”

Opstelten kreeg in totaal 39 sollicitaties voor de functie. Met een aantal van hen zijn gesprekken gevoerd. De overigen zijn per aangetekende brief op de hoogte gesteld van hun afwijzing. Donner werd in december benoemd en trad daarop meteen af als minister.

    • Lex Boon