Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Ondernemingsraad COA wil Nurten Albayrak nog niet terug

Nurten Albayrak (midden) vorig jaar oktober in het gerechtshof in Den Haag. Foto NRC / Roel Rozenburg

De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het voorlopig niet verstandig dat Nurten Albayrak terugkeert als algemeen directeur. Dat schrijft de ondernemingsraad in een verklaring die in bezit is van de NOS. Vorige week besliste het gerechtshof in Den Haag dat het COA Albayrak uiterlijk 1 maart moet terugnemen als algemeen directeur.

De ondernemingsraad vindt het dat de lopende onderzoeken eerst moeten worden afgerond, zo staat in de verklaring te lezen.

“Naar aanleiding van de ontwikkelingen van vorige week benadrukt de ondernemingsraad dat de inzet vooral moet zijn een onbelemmerde voortgang en zorgvuldige afwikkeling van de lopende onderzoeken. De ondernemingsraad vindt het daarom raadzaam dat Nurten Albayrak de resultaten van het onderzoek door de commissie Scheltema afwacht, alvorens weer aan het werk te gaan. De ondernemingsraad zal er bij de raad van toezicht op aan dringen om zich hiervoor in te zetten. Voor de ondernemingsraad wegen de belangen van de medewerkers en de continuiteit van de organisatie zwaarder dan individuele belangen.”

Albayrak werd september vorig jaar op non-actief gesteld nadat gebleken was dat het ministerie onvolledige en onjuiste informatie over haar salaris had gekregen. Ook zou ze een ‘schrikbewind’ voeren en zou er bij het COA een angstcultuur heersen.

De uitkomsten van het grote onderzoek naar onder meer de angstcultuur bij het COA worden eind maart of begin april verwacht. Ook wordt de rol van de raad van toezicht, die in oktober tijdelijk terugtrad, ook onder de loep genomen.

Of Albayrak werkelijk terugkeert moet nog worden afgewacht, liet politiek redacteur Kees Versteegh eerder al weten. Versteegh:

“Dat zal enerzijds liggen aan eventuele felle reacties vanuit de politiek. Anderzijds zal het COA moeten beoordelen of Albayrak nog goed kan functioneren na deze zaak. Bovendien moet uit het onderzoeksrapport nog blijken of er daadwerkelijk een angstcultuur heerste bij het COA.”

Minister van Asiel Gerd Leers (CDA) vindt dat hij Albayrak terecht op non-actief heeft gesteld. In een brief aan de Tweede Kamer wees hij er vorige week op dat het hof niet heeft gezegd dat Albayrak ten onrechte op non-actief is gesteld, maar alleen dat dat niet eindeloos zo kan blijven.