Nederlandse Opera en Nationale Ballet fuseren

Het Muziektheater, huistheater van De Nederlandse Opera (DNO) en Het Nationale Ballet (HNB), ondergaan per 2013 een verregaande organisatiewijziging. Theater, opera en ballet – tot nu toe drie stichtingen met eigen directies en raden van toezicht – fuseren in één geïntegreerd theater onder leiding van een nieuw te benoemen algemeen directeur. Of het huis een nieuwe naam krijgt, is nog onbekend.

Pierre Audi, die een contract heeft voor onbepaalde tijd, blijft in de nieuwe directie aan als directeur opera en Ted Brandsen als directeur ballet. Voor hen betekent de wijziging een takenverzwaring. Zakelijk directeur Truze Lodder (DNO) neemt afscheid zodra de nieuwe directeur in functie is. Zakelijk balletdirecteur Stijn Schoonderwoerd is geen kandidaat voor de nieuwe functie van algemeen directeur en neemt vermoedelijk eveneens afscheid.

De reorganisatie van Het Muziektheater is meer „het sluitstuk van een proces dan het begin ervan”, aldus Lodder, op dit moment namens DNO voorzitter van de oude, vierkoppige directie van Het Muziektheater. Eerder al werden zoveel mogelijk inhuizige functies – educatie, marketing, personeel – gebundeld. „Het Muziektheater wordt intern slagvaardiger en kan zich naar buiten toe helderder presenteren als hét Nederlandse tophuis voor opera en ballet.” Voor sponsors is een dergelijke constructie aantrekkelijker dan gescheiden instituten onder één dak.

In de nieuwe situatie gaat Het Muziektheater meer lijken op vergelijkbare huizen in Londen, Parijs, München of Brussel. De organisatie van Het Muziektheater was sinds de opening van het gebouw in 1986 complex en aan verandering onderhevig.

In de nieuwe situatie wordt de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de financiën. De subsidiestromen van opera en ballet blijven gescheiden, de invulling van de programmering is aan de artistiek directeuren. Lodder: „De nieuwe directie moet het met zijn drieën eens zijn over de hoofdlijnen, maar of we nou die of deze Mozartopera doen, is aan Audi.” Het Muziektheater zoekt dus een algemeen directeur wiens profiel dat van de artistieke leiding aanvult.

Zowel op DNO, HNB als Het Muziektheater wordt bezuinigd vanaf 2013. De rijkssubsidie (ballet en opera) krimpt met 5 procent, voor de gemeentesubsidie (Muziektheater en ballet) wordt rekening gehouden met een terugloop van 12,5 procent.

De reorganisatie vangt die krimp niet op, maar maakt de financiële structuur van het theater wel helderder. Lodder: „Wij koersen op het in stand houden van onze producties van opera en ballet. En natuurlijk zijn we geïnteresseerd in coproducties met andere huizen, maar alleen wanneer die producties ook echt bij onze artistieke signatuur passen.”