Hof Pakistan roept premier op het matje

De Pakistaanse premier Yusuf Raza Gilani is vandaag verder onder druk komen te staan. Het Hooggerechtshof heeft hem heeft bevolen donderdag voor het Hof te verschijnen. De hoogste rechters van het land rekenen hem aan dat hij geen stappen heeft ondernomen tegen president Asif Ali Zardari en andere functionarissen in verband met een aantal oude corruptiekwesties. Het Hooggerechtshof verwijt Gilani daarmee minachting voor de rechterlijke macht te hebben getoond.

Hoewel het Hof Gilani heeft gedaagd, is het de rechters volgens veel waarnemers in feite vooral begonnen om zijn partijgenoot president Asif Ali Zardari. Beiden behoren tot de Pakistaanse Volkspartij, die sinds 2008 aan het bewind is. In 2009 verklaarde het Hooggerechtshof een wet nietig die Zardari en anderen immuniteit voor rechtsvervolging voor oude corruptiezaken verleende. Gilani heeft de corruptiezaken echter niet weer aangezwengeld.

Gilani had gisteren een moeizame ontmoeting met de legerleiding, die bedoeld was om beide kanten tot elkaar te brengen. Het leger had aanstoot genomen aan kritische opmerkingen van Gilani over de rol van de strijdkrachten. De premier prees gisteren het leger maar weigerde excuses aan te bieden. (Reuters, AP)