Ban richt zich tot Assad - Amnestie voor misdaden tijdens opstand

Ban Ki-moon vanochtend bij de opening van een conferentie in Libanon over democratie in de Arabische wereld. Foto AP / Hussein Malla

Ban Ki-moon heeft Bashar al-Assad nog maar eens opgeroepen het dodelijke geweld tegen demonstranten in Syrië te stoppen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties sprak eveneens Israël vermanend toe.

“Ik zeg het vandaag wederom tegen president Assad van Syrië: stop het geweld. Stop het doden van je volk.”

Volgens Ban behoren de dagen van dictators en familiedynastieën in het Midden-Oosten tot het verleden. Hij herhaalde zijn standpunt dat de Arabische Lente aangeeft dat het volk tirannie niet langer accepteert. Het hoofd van de VN riep Assad al vaker tevergeefs op het geweld te stoppen.

Hij benadrukte dat democratie niet ‘eenvoudig’ is en tijd kost om in te voeren en meer vereist dan ‘een of twee verkiezingen’. “Maar er is geen weg terug.”

“De oude manier, de oude orde, brokkelt af. Monopolies van welvaart en macht, het doodzwijgen van media, ontzeggingen van fundamentele vrijheden – tegen dit alles zeggen de mensen: ‘genoeg!’”

‘Regime verleent amnestie voor misdaden tijdens opstand’

Volgens het Syrische staatspersbureau SANA heeft Assad vanochtend een algemeen amnestie afgekondigd voor misdaden gepleegd tijdens de reeds tien maanden durende opstand tegen zijn regime. De kwijtschelding van straf zou betrekking hebben op zij die vreedzaam hebben gedemonstreerd, zonder vergunning een wapen droegen en mensen die voor het eind van de maand hun wapen inleveren.

Ook deserteurs uit het Syrische leger die zich de afgelopen tijd richtten tegen hun voormalige collega’s zouden zichzelf straffeloos kunnen aangeven. Onduidelijk is wat het amnestie inhoudt voor gevangenen. SANA claimt dat er al bijna vierduizend zijn vrijgelaten.

Gisteren liet een Arabische leider zich voor het eerst positief uit over het sturen van troepen naar Syrië. Hamad bin Khalifa Al Thani, emir van Qatar, vindt dat er manschappen gestationeerd moeten worden om het dodelijke neerslaan van anti-regimeprotesten te stoppen.

    • Jules Seegers