Lux

‘O het ijs, het ijs in zijn heerlijkheid!Van verre zie ik het blinken’ Obe Postma (vertaling Jabik Veenbaas)