Leers wil Albayrak niet

Minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA) wil niet dat Nurten Albayrak terugkeert in de leiding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zolang het onderzoek naar haar functioneren loopt.

Dat heeft Leers aan de Tweede Kamer geschreven. Hij reageerde daarmee op het oordeel van het Haagse gerechtshof dat Albayrak op 1 maart naar het COA kan terugkeren.

Maar Leers wil dat het lopend onderzoek naar een mogelijke ‘angstcultuur’ bij het COA „onafhankelijk en onbelemmerd” kan plaatsvinden. De terugkeer van Albayrak staat dat in de weg, aldus de minister. Het rapport kan niet eerder klaar zijn dan in de loop van maart, heeft de commissie aan de minister laten weten.

Leers schrijft verder erbij te blijven dat hij vorig jaar september terecht heeft gevraagd om het op non-actiefstellen van Albayrak. Hij vertrouwde de COA-directeur niet meer omdat ze verkeerde informatie over haar salaris had verstrekt. Uit het vonnis van het gerechtshof valt echter op te maken dat Albayrak waarschijnlijk niet te kwader trouw handelde.