Hedwige: mogelijk 785 miljoen schade

De Vlaamse overheid verwacht 250 miljoen tot maximaal 785 miljoen euro schade te lijden als het kabinet erbij blijft om de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet onder water te zetten. Mogelijk wil Vlaanderen deze schade verhalen op Nederland. Dat blijkt uit een vertrouwelijke concept-notitie die gisteren uitlekte via RTL Nieuws.

De enorme schade zou vooral kunnen ontstaan door vertragingen bij het verdiepen en het onderhouden van de vaargeul naar de haven van Antwerpen. Er is volgens de notitie kans op zulke vertragingen als in navolging van Nederlandse natuurverenigingen ook Vlaamse natuurclubs bezwaren aantekenen tegen allerlei vergunningen. Natuurverenigingen gingen eerder akkoord met de verdiepen van de vaargeul, op voorwaarde dat de natuur in en rondom de Westerschelde zou worden hersteld. Ook zouden in Vlaanderen de dijken worden versterkt. Nu dat natuurherstel in Nederland uitblijft, zou het gehele project „besmet kunnen worden met dezelfde problemen als in Nederland”, aldus de notitie.

Door het later bouwen van extra dijken in Vlaanderen bestaat de kans dat zich een calamiteit voordoet. Bovendien loopt de haven van Antwerpen imagoschade op: „Concreet gaat het over het risico dat de perceptie ontstaat dat de toegang naar Antwerpen niet te allen tijde kan gewaarborgd worden.” Ook moeten de Belgen door de Nederlandse weigering zelf een extra dijk bouwen.

Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) wil uitleg van staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA).