Brieven

Die Spekman weet niet wat een rechtsstaat is

Nurten Albayrak had niet op non-actief mogen worden gesteld als algemeen directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hiertoe ontbrak volgens de rechter de grondslag. Ook was de procedure onzorgvuldig.

Het besluit om haar op non-actief te stellen, was – onder druk van de publiciteit – wat paniekerig genomen. De salariskwestie berustte op een begrijpelijk misverstand en is niet meer aan de orde, aldus de vertegenwoordigster van de minister. Ook de omstandigheid dat naar het werkklimaat bij het COA een onderzoek wordt ingesteld, wettigde de non-activiteit niet. Rehabilitatie zal moeten plaatsvinden als en voor zover sprake is van een voor haar gunstige uitkomst van de ingestelde onderzoeken, aldus de rechter.

Deze uitkomst zal dus moeten worden afgewacht – maar niet door voorzitter Hans Spekman van de PvdA. Hij respecteert de uitspraak, maar ze moet volgens hem wel in een zijkamertje. Voor hem zijn de anonieme berichten over de oorzaak van het slechte werkklimaat kennelijk al duidelijk. Hij hoort te weten dat vooral politici moeten zwijgen als een zaak onder de rechter is of op andere wijze in onderzoek is. Zo hoort dat in de rechtstaat.

Misschien is het nuttig als Spekman kennis neemt van de beschouwingen van Alexis de Tocqueville in Over de democratie in Amerika. Het is wel een dik boek. Op bladzijde 1112 schrijft hij: „Wanneer het volk zich laat benevelen door zijn hartstochten, of zich door zijn eigen logica laat meeslepen, laten juristen het een haast onzichtbare rem voelen die het matigt en tegenhoudt.” Misschien kan Spekman zich laten voorlichten door de oud-rechter en de oud-hoogleraar Nederlands recht die lid zijn van de PvdA-fractie. Lezing van een dun boekje kan ook nuttig zijn. Het heet De rechtsstaat voor beginners van Dorien Pessers.

C. de Hart

Voorschoten

Huisartsen slachtoffers in een godsdienstoorlog

De huisartsen lijken slachtoffer te worden van een heuse godsdienstoorlog. Ons land wordt geregeerd door de gelovigen in de heilige marktwerking. Alle ongelovigen moet het zwijgen worden opgelegd.

In de Middeleeuwen hadden de ware gelovigen de heilige inquisitie uitgevonden. De ware gelovigen van tegenwoordig willen daar niet voor onderdoen en noemen hun inquisitie de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Helaas zijn brandstapels uit de tijd en vervangen door torenhoge boetes. Omdat deze vertegenwoordigers van het ware geloof alle macht in de hemel en op aarde is gegeven, zijn ze aan niemand verantwoording schuldig. Ze kunnen dus ongestoord hun gang gaan. Vroeger heette dit willekeur. Tegenwoordig hoort het bij de zegeningen van de heilige marktwerking.

Overigens wist Hans Achterhuis al in zijn boek De utopie van de vrije markt uit 2010 te melden dat onze politici, geconfronteerd met misstanden in de samenleving als gevolg van de heilige marktwerking, gedwongen zijn steeds meer geld en energie te steken in controle. Dit roept uiteraard steeds meer bureaucratie in het leven. Het aantal ‘autoriteiten’ is inmiddels inderdaad al fabelachtig gegroeid. Al deze extra bureaucratie werkt op alle fronten volstrekt demotiverend op de mensen die het werk moeten doen.

Kees Dutmer

Leiden

    • Kees Dutmer
    • C. de Hart