Bond met turnsters in gesprek over misstanden

De onlangs geopenbaarde misstanden in het vrouwenturnen wil de turnbond het KNGU woensdag met alle slachtoffers en hun ouders bespreken op het nationale sportcentrum Papendal in Arnhem. Maar of het rondetafelgesprek tot resultaat zal leiden is de vraag, omdat niet alle betrokkenen aanwezig zullen zijn. Verona van de Leur gaat niet en Gabriëlla Wammes twijfelt sterk. De ouders van zowel Wammes als Harmes komen zeker niet.

De bond is in actie gekomen nadat Van de Leur, Harmes, Wammes en Renske Endel in de media hun beklag deden over onverantwoorde praktijken tijdens hun actieve carrières. Zij beschuldigden met name de trainers Frank Louter en Gerrit Beltman van ontoelaatbare praktijken. De oud-turnster spraken van kindermishandeling, omdat zij door hun trainers mentaal werden gemanipuleerd en zo nu en dan werden geslagen. Wammes zei bij het olympische kwalificatietoernooi, waar zij naar haar broer Jeffrey kwam kijken, dat zij nog steeds de naweeën van die aanpak ondervindt. Ze zegt last te hebben van wisselende stemmingen.

Wammes twijfelt sterk of ze woensdag naar Papendal zal gaan – „het wordt een last-minute-beslissing.” Ze vraagt zich af of het gesprek nut zal hebben. Wammes: „Dan hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden. De bond wist al die jaren van onze situatie. Waarom zou er nu wat veranderen? Het moet geen gesprek worden waarvan de verslagen in de kast worden gelegd.”

Harmes, ook in Londen aanwezig, meldt zich wel voor het gesprek. Maar ook haar verwachtingen zijn niet hooggespannen. „Ik ga zeggen dat de bond met concrete plannen voor verbetering moet komen. Het kan niet zo zijn dat onze verhalen worden worden afgedaan met de mededeling ‘dat ze er wel naar zullen kijken’. Ik vind het überhaupt raar dat Louter nog steeds les kan geven.”

Van Van de Leur is bekend dat zij die mening deelt. Wammes is genuanceerder. Zij wil dat er waarborgen komen om misstanden te voorkomen. Van haar hoeft Louter niet weg. Van de Leur heeft ook moeite met de beslotenheid van de bijeenkomst. Gebrek aan openheid noemt zij als een reden om weg te blijven.

De absentie van Harmes’ ouders heeft volgens de oud-turnster te maken met de opzet van het gesprek. „Zij vinden het niet passend om privé-informatie in een groot gezelschap te bespreken. Zij hebben de bond een brief geschreven. Mijn ouders zouden liever zien dat de bond een onderzoek instelt en zij privé hun zegje kunnen doen.

    • Henk Stouwdam