Stripmuseum blijft nog in Groningen

De fusie tussen het Nederlands Stripmuseum en Museum Meermanno gaat vooralsnog niet door.

In november 2011 tekenden de musea nog een intentieverklaring waarin zij de ambitie uitten één groot boekenmuseum te gaan vormen in Den Haag. Daar zou ook het Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en de Boek Illustratie (NIBBI) zich bij aansluiten, een stichting die de stripcollectie van de verzamelaar Han Matla beheert.

De fusie leek voor beide musea voordelig, omdat het Stripmuseum in 2014 uit zijn pand in Groningen moet, en omdat Meermanno zijn publieksbereik wil vergroten. Het boekenmuseum in Den Haag had afgelopen jaar ruim 19.000 bezoekers, een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim 13.000 mensen kwamen. Het jaarlijks groeiende bezoekersaantal van het Stripmuseum in Groningen, dat in 2010 43.000 mensen trok, zou daarop een gunstige aanvulling zijn.

Een groot publieksbereik is belangrijk voor Meermanno om vanaf 2013 nog in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Het museum in Den Haag is nog niet zeker van die subsidie. Het oudste boekenmuseum ter wereld moest afgelopen jaar in ijltempo extra inkomsten werven om aan de norm van het ministerie van OCW te voldoen. In minder dan een half jaar tijd verdiende het museum bijna 400.000 euro, onder meer door liefhebbers een boek uit de collectie te laten adopteren. Ook leverden verzamelaars bijzondere boeken in die op een veiling werden verkocht ten bate van het museum. Op Prinsjesdag wordt bekend of Meermanno nog rijkssubsidie krijgt.

Meermanno was van plan om de collectie van het Stripmuseum onder te brengen op de bovenste verdieping van zijn pand. Het is nog steeds de bedoeling daar de geschiedenis van het beeldverhaal onder te brengen. Dat kan ook met de collectie die het NIBBI beheert.

Ook voor het Nederlands Stripmuseum leek de overstap naar Den Haag aanvankelijk een goede oplossing. Toch geeft het Stripmuseum er de voorkeur aan om eerst uit te zoeken of er een mogelijkheid is om in Groningen te blijven. Daar is het museum opgericht en al acht jaar gevestigd. Jaap van Oostveen, secretaris van het Stripmuseum, vestigt zijn hoop op de bouw van een nieuw multifunctioneel cultuurhuis, Forum, waarin meerdere musea een plek krijgen. Dit gebouw wordt waarschijnlijk pas in 2017 opgeleverd.

Waar het Stripmuseum tussen 2014 en 2017 onderdak krijgt, is onduidelijk. Dat is volgens Van Oostveen ook de reden dat de deur naar Meermanno op een kier blijft staan. (NRC)