Rijk betaalt toch huur voor strafhof

Nederland zal de huur van het Internationaal Strafhof in Den Haag ook in de tweede helft van 2012 betalen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) geeft hiermee invulling aan een motie van D66-Kamerlid Alexander Pechtold, ondersteund door regeringspartijen CDA en VVD, waarin hij Rosenthal in november opriep „zich maximaal in te spannen om aan de behoeften van het Internationaal Strafhof tegemoet te komen en in het kader van goed gastheerschap een substantiële extra bijdrage van Nederland niet uit te sluiten”. Bij het strafhof worden personen vervolgd die verdacht worden van genocide en oorlogsmisdaden.

Nederland zegde bij de oprichting van het strafhof in 2002 toe de huur voor tien jaar te betalen. Die termijn zou op 1 juli 2012 aflopen, waarna de 120 landen die aan de basis stonden van het strafhof de kosten van huisvesting gezamenlijk zouden dragen.

Nederland hield eerder vast aan de gemaakte afspraken en zei de huur na 1 juli niet meer te betalen. Dat leidde tot geïrriteerde reacties vanuit het strafhof. Eén van de directeuren, Marc Dubuisson, zei in dagblad Trouw: „We zouden enige flexibiliteit verwachten van het gastland om de huur te blijven overmaken. Het zijn echte Nederlanders.” Maar met de aangenomen motie van Pechtold is verandering gekomen in de Nederlandse opstelling.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken stelt dat Nederland zich „maximaal in zal spannen om in de behoefte van het strafhof te voorzien”. De huur van zes maanden kost Nederland 3 miljoen euro. Daarnaast betaalt Nederland jaarlijks 2,8 miljoen euro aan contributie.

Het strafhof is nu nog gevestigd in een voormalig KPN-gebouw in Den Haag, maar betrekt, op zijn vroegst in 2015, een nieuwe locatie vlabij de Scheveningse gevangenis. Na 31 december 2012 zullen de aangesloten landen verantwoordelijk zijn voor de huur, aldus Buitenlandse Zaken. Pechtold hoopt dat Nederland tot 2015 de huur wil voldoen.