Nuttige tik

Was het nogal roekeloos van de koningin om in te gaan op de provocaties van Geert Wilders?

Ja….

Had ze een rel kunnen voorkomen door zich in Oman op de vlakte te houden?

Ja….

Was het dus onverstandig van haar om de woorden ‘echt onzin’ te gebruiken toen ze over hoofddoekjes en vrouwenonderdrukking sprak?

Nee!

Dat was juist heel nuttig. Behalve de zure kankeraars van de PVV en een enkele angstige PvdA’er zal niemand het haar kwalijk nemen dat ze nu eindelijk reageerde op het koningshuisje pesten van Wilders. Wie treitert, kan de tik verwachten. Beatrix was het zat, al dat gezuig over haar kerstredes en over haar grootmoeder in de Tweede Wereldoorlog.

De tik van Beatrix was uitstekend getimed. Zij voelde goed aan dat Wilders bezig was zijn hand te overspelen met kwalificaties als ‘een trieste wanvertoning’. Het respecteren van andermans kledingvoorschriften, wat was daar zo vreemd aan? Als Wilders Vaticaanstad in Rome met zijn vrouw had bezocht, zou hij gemerkt hebben dat ook daar nog steeds kledingeisen aan bezoekers worden gesteld.

Het Nederlandse volk denkt er in grote meerderheid hetzelfde over als zijn koningin. Onderzoek van Maurice de Hond wijst uit dat 79 procent geen enkel probleem heeft met het dragen van een hoofddoek door de koningin. Zelfs 47 procent van de PVV-stemmers blijkt het ermee eens. Wilders’ veelgeroemde politieke intuïtie heeft hem in de steek gelaten. Er wil maar geen storm van volkswoede opsteken over het gedrag van de koningin bij deze staatsbezoeken.

Misschien blijkt uit zulke enquêtes nog een ander voor Wilders lastige ontwikkeling: een groeiende desinteresse bij het publiek voor het islamdebat. Ook Henk en Ingrid hebben wel iets anders aan hun hoofd. Bovendien houdt de allochtone bevolking zich behoorlijk koest, wat straatschoffies daargelaten, zodat zelfs in neoconservatieve kringen optimistische geluiden te horen zijn over de integratie.

Recente politieke peilingen laten dan ook zien dat er geknaagd wordt aan de electorale positie van Wilders. Zowel in de peiling van De Hond als van Synovate daalt de PVV (respectievelijk twee en drie zetels), terwijl de SP steeds dichterbij komt en de PVV in de peiling van De Hond zelfs al overtreft (29 tegen 24 zetels).

Wilders moet nieuwe listen bedenken, maar welke? Met de koningin redt hij het niet. Hij kan alleen maar hopen dat de eurocrisis nog een poosje voortduurt.

Voorlopig boft hij dat ook de crisis in de PvdA nog lang niet voorbij is. Gisteren gaf die partij weer tegenstrijdige signalen af die wezen op een intern gezagsvacuüm. Kamerlid Jeroen Recourt, belast met het Koninklijk Huis, viel de koningin af („slip of the tongue”), maar ’s avonds liet collega Martijn van Dam in Nieuwsuur een heel ander, fermer geluid horen: „Belachelijke aanval Wilders….Begrijpelijke reactie koningin.” Misschien krijgen we nog eens te horen wat Cohen ervan vond.

En de koningin – hoe zal het haar verder vergaan? Veel onthullender dan haar ‘echt onzin’-uitspraak was voor mij haar verzuchting dat zo langzamerhand „niets haar meer kan verbazen”. Zo praten mensen die ergens volledig tabak van hebben, die het tijd vinden om een einde te maken aan een kwellende ergernis, die toe zijn aan een belangrijke wending in hun bestaan. Mijn voorspelling: nog dit jaar treedt zij af.

    • Frits Abrahams