Minister: tandzorg kinderen blijft gratis

In de tandzorg begon een proef met marktwerking. Maar minister Schippers dreigt met maximumtarieven nu verzekeraars ouders willen laten bijbetalen.

1Hoe is tandartszorg voor kinderen nu geregeld?

Tot begin dit jaar was de tandarts gratis voor kinderen. Tandartszorg voor kinderen tot achttien jaar zit in het basispakket. Dat is geregeld in de zorgverzekeringswet. De gedachte is dat een goed jeugdgebit hoge kosten op latere leeftijd voorkomt. Tot begin dit jaar hoefden ouders nooit bij te betalen voor kinderen, orthodontie (beugels) uitgezonderd.

2Waarom is er nu een probleem ontstaan?

Drie zorgverzekeraars (Achmea, VGZ en CZ) vergoeden vanaf dit jaar alleen nog maar een maximumbedrag voor tandartsbehandelingen. Zij zeggen dat de Nederlandse Zorgautoriteit, de waakhond in de zorg, hun aangepaste polissen heeft goedgekeurd. Als een tandarts 30 euro vraagt voor de halfjaarlijkse controle, moeten verzekerden van VGZ bijvoorbeeld een tientje bijbetalen. Die verzekeraar heeft besloten om niet meer dan 20 euro te vergoeden voor gebitscontroles. Als een tandarts voor een gebitscontrole slechts 18 euro vraagt, hoeft de patiënt uiteraard niets bij te betalen.

Sinds begin dit jaar mogen tandartsen hun eigen tarieven bepalen. Tot die tijd stelde de overheid maximumtarieven vast. Verzekeraars vergoeden nu niet alles meer, omdat zij zeggen dat de tandartszorg anders onbetaalbaar wordt. VGZ deed onderzoek naar de tandartstarieven in 2012 en meent dat er sprake is van een gemiddelde prijsstijging van 8 à 10 procent. Sommige tandartsen zouden hun prijzen zelfs met dertig procent hebben verhoogd. De zorgautoriteit zegt dat zorgverzekeraars verplicht zijn een ‘marktconforme’ prijs te vergoeden aan patiënten met een tandarts die geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. Probleem is dat nog niemand weet wat marktconforme prijzen zijn.

3Hoe eindigt dit conflict van verzekeraars en tandartsen?

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft gezegd dat als tandartsen een potje maken van de liberalisering, ofwel als zij de prijzen fors verhogen, de overheid zelf weer prijzen zal vaststellen. Marktwerking in de tandzorg is als experiment ingevoerd, in principe voor drie jaar. Ze noemt het ,,uitgesloten dat moet worden bijbetaald voor iets dat in het basispakket zit”. Eerder zei ze in de Tweede Kamer dat zorgverzekeraars voor de zorg die in het basispakket zit een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zorgverzekeraars jeugdtandzorg moeten vergoeden omdat er premie voor is betaald.

4Moet ik straks wel/niet bijbetalen voor mijn kind?

Dat is afwachten. VGZ zegt dat ouders straks rekeningen voor hun kinderen zullen krijgen. CZ zegt voorlopig alleen in extreem dure gevallen ouders een rekening te sturen, omdat deze verzekeraar nog maar met 300 van de 7000 tandartsen een contract heeft. Alleen bij die tandartsen weten patiënten zeker dat zij alles vergoed krijgen. De meeste tandartsen weigeren nog contracten met zorgverzekeraars te sluiten. Daarom hebben patiënten nog weinig keus tussen een goedkope gecontracteerde tandarts en een duurdere tandarts zonder contract met de zorgverzekeraar.

    • Antoinette Reerink