Ierse premier optimistisch over herstel

Het gaat goed met het herstel van de Ierse economie. Het land heeft volgens premier Kenny „absoluut” geen financiële injectie meer nodig.

De Ierse premier Enda Kenny weet het zeker. Het komt goed met het herstel van de Ierse economie. Sterker nog, Kenny denkt dat Ierland al in 2013 „een voorzichtige terugkeer” kan maken op de obligatiemarkt „zelfs als we tegen 6 procent moeten lenen”. Dat zal het vertrouwen in Ierland doen groeien, meent hij. „We halen alle doelen en voldoen aan alle voorwaarden.”

Voorafgaand aan een ontmoeting met zijn Britse collega Cameron, weersprak Kenny dan ook de uitspraken van Willem Buiter. De Nederlandse hoofdeconoom van de Amerikaanse bank Citigroup stelde dat Ierland zou moeten onderhandelen over een reserve bail out. Buiter impliceerde daarmee dat Ierland niet kan terugkeren op de obligatiemarkt als het het huidige steunprogramma van 67,5 miljard euro over twee jaar is afgelopen.

Premier Kenny wees op de economische resultaten die zijn behaald een jaar nadat Ierland door de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie werd gered. De Ierse export groeide vorig jaar, het aantal buitenlandse investeringen neemt toe, en het toerisme groei. „Je krijgt in Ierland zeker waar voor je geld als toerist”, grapte Kenny.

Dat neemt niet weg dat de bezuinigingen die zijn regering heeft moeten invoeren – dit jaar nog eens 2,2 miljard euro - „pijnlijk” zijn en dat de Ieren zelf weinig merken van de lichte economische groei. De werkeloosheid is met 14 procent in twintig jaar niet zo hoog geweest, en de koopkracht is gedaald. Maar, zei Kenny: „Ik weiger in de loopgraven van desillusie te verkeren. Ik geloof in de Ieren en ons pragmatisme.”

Het bezuinigingsprogramma is „een onontkoombaar feit”, vandaar dat er nauwelijks wordt geprotesteerd, zegt hij. „En dat geldt ook voor de bezoeken van de trojka, dat is nu eenmaal zo.” Leden van de ECB, het IMF en de EU controleren om de paar maanden of de bailout-landen nog voldoen aan de voorwaarden die werden gesteld bij het verlenen van de financiële injectie. Deze week ondergaat Ierland zijn vijfde controle.

Niet dat Kenny „er enig plezier aan beleeft” dat Ierland zijn soevereiniteit kwijt is: „Maar wij willen het eerste land zijn dat het steunprogramma verlaat. Om dat te bereiken, werken we samen met de trojka.” En dat gaat goed, voegde hij er aan toe. „Na ieder bezoek waren de conclusies van de trojka positief.”

Net zo optimistisch is Kenny over de Europese Unie. „Ik geloof echt dat we, politiek gezien, deze crisis kunnen overleven. We hebben genoeg motoren om de economie te laten draaien, waardoor het vertrouwen terugkomt en we kunnen groeien.”

Belangrijk is ook dat er niet alleen over „bindende, bestendige en afdwingbare” begrotingsregels wordt gesproken, maar dat die „hand in hand gaan met financiële zekerheid voor landen die een gezond en duurzaam economisch beleid voeren”. „We moeten absoluut de juiste voorwaarden en het juiste klimaat scheppen dat economische groei mogelijk maakt”, benadrukte Kenny.

En natuurlijk, er zijn onder de leiders spanningen. „En in momenten van crisis zegt iemand wel eens ‘ik heb dit niet veroorzaakt’”, aldus Kennu. „Maar het fundament van de EU is solidariteit en wederzijds vertrouwen. Dat zou iedereen moeten onthouden.”

    • Titia Ketelaar