Hoop op doorstart failliete smelter Zalco

De curatoren van de in december failliet verklaarde Zeeuwse fabriek Zalco hebben biedingen ontvangen van acht potentiële kopers. Onder deze nationale en internationale partijen bevinden zich ook kopers die geïnteresseerd zijn in de hele fabriek in Vlissingen.

„De biedingen bieden houvast voor mogelijk behoud (van een deel) van de werkgelegenheid en van de fabriek,” meldt curator Ernst Butterman. Vandaag voeren de curatoren overleg met de rechter-commissaris die het faillissement uitsprak. „Voorzienbaar is dat wij volgende week nadere onderhandelingen zullen voeren met één of meer gegadigden.”

Bij aluminiumsmelter Zalco werkten 628 mensen. Het was een van de grootste werkgevers van Zeeland. De smelter was in handen van de Amerikaanse investeerder Gary Klesch. Klesch maakte faam in de jaren negentig als onderhandelaar in de schulden van DAF en Fokker. Klesch is ook eigenaar van aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl.

De curatoren zagen zich gedwongen de fabriek snel te sluiten en het aluminium, dat nog in de 400 ovens zat, te laten stollen. De energierekening à 500.000 tot 600.000 euro per dag was simpelweg te hoog om de productie langzaam af te bouwen. Het gestolde aluminium lijkt de verkoop niet in de weg te staan. De ovens zijn nog te redden.

De curatoren hopen dat toeleveranciers zoals de elektriciteitsbedrijven een „positieve bijdrage zullen leveren om tot een succesvolle doorstart” te komen. De directe aanleiding voor het faillissement was de bankgarantie van 1,3 miljoen euro die staatsbedrijf en beheerder van het elektriciteitsnet TenneT eiste van Zalco in ruil voor een voorschot van 5 miljoen euro.

De fabriek verkeerde echter al in grote problemen. Van 2009 naar 2010 steeg het verlies van 16,5 naar 67 miljoen euro, voornamelijk doordat de prijs van aluminium sterk daalde en de prijs van energie sterk steeg. De omzet in 2010 was 280 miljoen euro.