Griekse onderhandelingen onderbroken - ‘situatie zeer ernstig’

De Griekse banken hebben de onderhandelingen met Athene voor de kwijtschelding van ongeveer honderd miljard euro vandaag onderbroken omdat de partijen er niet in slagen op één lijn te komen. Dat meldt persbureau AFP vanmiddag.

Een anonieme bron die dicht bij de onderhandelingen betrokken is namens private obligatiehouders verklaarde vandaag aan AFP dat de besprekingen zijn “opgeschort voor reflectie”:

“Gisteren waren we voorzichtig maar vol zelfvertrouwen. Vandaag zijn we minder optimistisch. Er heerst een extreme spanning tussen de partijen. Zij realiseren zich dat het akkoord van cruciaal belang is voor Griekenland en de Grieken. Ze herkennen de zeer ernstige situatie en willen het ergste voorkomen. Toch hebben de discussies hebben nog niet geleid tot een constructief antwoord van alle betrokkenen. “

Griekenland liet gisteren nog weten dat er door de banken en de overheid hard wordt gewerkt om volgende week een “definitief voorstel” te kunnen presenteren waar de private sector mee akkoord kan gaan, zo meldde een Griekse regeringsfunctionaris aan AFP. De onderhandelingen zouden zich in een “vergevorderd stadium” bevinden volgens de functionaris, en de overheid hoopte dat banken zich volgende maand in het voorstel zouden kunnen verdiepen.

In totaal leent Europa aan Griekenland een bedrag van 240 miljard euro

Eind oktober spraken Europese regeringsleiders voor de tweede maal af Griekenland noodhulp te verlenen meteen bedrag van 130 miljard euro. Dit akkoord is gesloten over een lening die nog moet ingaan, benadrukte NRC-correspondent Marloes de Koning eerder deze maand. In mei was al besloten tot een eerste lening van 110 miljard euro.

Voor Griekenland is het van essentieel belang dat het hulp krijgt de economie er bovenop te helpen om het land voor faillissement te behoeden. De Griekse overheid ziet daarvoor alleen mogelijkheid als de helft van alle schulden wordt kwijtgescholden, een bedrag van honderd miljard euro. Gebeurt dit niet, verlaat Griekenland de eurozone. Dit is een dreigement waarmee de regering de banken onder druk wil zetten, en de Europese Commissie om meer tijd wil vragen om tot een akkoord te komen zo schreef De Koning in NRC Handelsblad:

“De recessie is zwaarder dan vooraf – ook door het IMF – verwacht. Dat maakt het voortdurend moeilijk de afgesproken doelen te halen. De uitspraak van de regeringswoordvoerder kan worden gelezen als een dreigement aan de banken dat ze de vijftig procent korting moeten accepteren. Tegelijk is het een signaal aan de Europese Commissie waarmee de Griekse regering om meer tijd en begrip vraagt.”