Gestolen Twitter behoeft geen wetsaanpassing

Als slachtoffer van een vals Twitter-account vindt strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq dat twitteren onder iemand anders naam strafbaar moet worden gesteld (NRC Handelsblad, 9 januari). Volgens haar zou tegen het stelen van iemands identiteit juridisch niets te doen zijn. Daarom zou het Wetboek van Strafrecht hoognodig moeten worden aangepast. Tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door had zij zelfs het hiertoe strekkende tekstvoorstel al klaar.

Het is goed dat Ficq deze problematiek aankaart. Een vals Twitter-account is niet alleen misleidend, maar kan het slachtoffer ook schade toebrengen. Waaraan Ficq evenwel voorbijgaat, is dat het gebruikmaken van andermans identiteit voor een Twitteraccount reeds verboden is onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het zonder toestemming gebruikmaken van andermans gegevens is een verboden privacyschending.

De sanctiemogelijkheden zijn nu nog beperkt. Dit zal veranderen als de eind vorig jaar uitgelekte Privacyverordening van kracht wordt. Tot die tijd is het niettemin mogelijk om actie te ondernemen.

In de eerste plaats biedt Twitter, net als de meeste andere sociale media, de mogelijkheid om het account te laten blokkeren. In de tweede plaats kan via de provider – op basis van vaste rechtspraak, anders dan in het interview staat – in principe de identiteit worden achterhaald van de fraudeur. Aanpassing van het Wetboek van Strafrecht lijkt daarom wat voorbarig.

Mr. dr. Elisabeth Thole

Privacy-advocaat, Amsterdam

    • Mr. Dr. Elisabeth Thole