Geboortebeperking is niet de oplossing

Het stuk van Ries Riezebos over het bevolkingsprobleem in ontwikkelingslanden lijkt een spook uit het verleden (Opinie, 6 januari). Decennialang is veel geld besteed aan het stimuleren van geboortebeperking door voorlichtingscampagnes en het beschikbaar stellen van de nodige middelen.

Tussen de bestedingen aan dergelijke campagnes en het geboortecijfer is nooit enig verband aangetoond. Inmiddels is dat geboortecijfer wel over de hele linie aan het dalen. Hiervan rept Riezebos merkwaardigerwijs niet. Riezebos ziet bevolkingsgroei als oorzaak van armoede. De meeste ontwikkelingsdeskundigen denken dat de causaliteit andersom is – vandaar de daling.

Als geslaagde voorbeelden van bevolkingspolitiek noemt Riezebos China en India. In beide landen gebeurde dit onder dwang. In India was gedwongen sterilisatie zo’n groot schandaal dat het programma na enkele jaren moest worden gestopt.

Tom Kuhlman

Ex-ontwikkelingseconoom en geograaf, Purmerend

    • Tom Kuhlman