Fijnaut gaat fraude universiteit Tilburg te lijf

Criminoloog en emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut is benoemd tot vertrouwenspersoon aan de Universiteit van Tilburg. Hij wordt ook de voorzitter van een commissie die alle meldingen van wetenschapsfraude aan die universiteit gaat onderzoeken. Het is de eerste onafhankelijke vertrouwenspersoon die de universiteit aanstelt.

De universiteit heeft begin dit jaar de procedure voor het melden, behandelen en controleren van wetenschappelijke fraude aangescherpt. Aanleiding is de fraude die hoogleraar Stapel de afgelopen jaren aan de universiteit pleegde. De psycholoog kon jarenlang gegevens vervalsen van zijn onderzoeken zonder dat dit werd ontdekt.

De Universiteit van Tilburg had al wel een vertrouwenspersoon, maar dat was de hoogste bestuurder, de rector magnificus. Niet iedereen was daarvan op de hoogte. Ook kende de universiteit tot dit jaar geen vaste commissie die integriteitszaken onderzoekt. Er konden tijdelijke commissies worden samengesteld bij eventuele meldingen van fraude. Maar uit een inventarisatie van wetenschapsfraude in Nederland, die morgen in deze krant verschijnt, blijkt dat de universiteit de afgelopen jaren geen enkele melding van fraude kende, tot aan de zaak-Stapel.

Op de universiteit is sinds 1 januari de ‘Regeling Wetenschappelijke Integriteit TiU’ van kracht. De benoeming van de criminoloog, die aan de universiteit verbonden is geweest, maakt daar deel van uit. In de regeling heeft de universiteit de aanbevelingen overgenomen van de commissie die de zaak-Stapel onderzocht.

Een vertrouwenspersoon mag in Tilburg voortaan niet ook een functie in het bestuur van de universiteit hebben. Fraude kan anoniem worden gemeld. Medewerkers zijn verplicht aan de onderzoeken van de vertrouwenspersoon en die van de integriteitscommissie mee te werken.

Morgen in Wetenschap: Wetenschapsfraude geïnventariseerd

    • Esther Rosenberg
    • Karel Berkhout